Hopp til hovedinnholdet

Pærebrann påvist i frukthage

13-35-Paerebrann-VT

Foto: Venche Talgø

Pærebrann er regnet for å være en av verdens mest skadelige sykdommer på eple og pære. Sommeren 2020 ble sykdommen funnet i en kommersiell frukthage i Norge.

Angrep av pærebrann har i mange land stor økonomisk betydning i fruktproduksjon, i tillegg til at sykdommen ødelegger prydbusker og trær i parker og grøntanlegg.

I Norge ble pærebrann først funnet for 33 år siden, men med ulike tiltak har man klart å holde den borte fra frukthager. Sykdommen er tidligere funnet sporadisk på epletrær i privathager, men nå er bakterien for første gang påvist i kommersiell fruktproduksjon i Norge, i en nyplantet frukthage i Strand kommune.

– Mistanken om pærebrann ble bekreftet i alle prøvene, først ved hjelp av en hurtigtest og deretter en DNA-analyse, forklarer NIBIO-forsker Juliana Irina Spies Perminow.

Pærebrann kan spre seg svært raskt ved temperaturer over 20 ⁰C. Værforhold som varme, fukt og vind var gunstig for pærebrannutvikling og spredning i Ryfylke i 2020, da det midt i juli ble observert utbrudd på bulkemispel flere steder, blant annet på Sand i Suldal kommune.

Latent pærebrannsmitte i plantemateriale representerer generelt en stor fare for introduksjon av den skadelige bakterien fra utlandet. Frem til november 2015 var det forbudt å importere vertplanter for pærebrann til Norge, men myndighetene har nå åpnet for import av ungplanter av kjernefrukt fra land hvor pærebrann er kjent å forekomme.

Pærebrann er svært vanskelig å bekjempe, ettersom det ikke finnes kjemiske preparater mot bakterien. Helt siden 1986 har det pågått et intenst arbeid med årlig kartlegging og rydding av smittede planter. De siste årene har det imidlertid ikke vært ressurser til å rydde alt i byer som Bergen og Stavanger. I stedet har det blitt satset på forebyggende fjerning av friske vertplanter i nærheten av fruktproduksjon og planteskoler.

 

Formål

Overvåking og kontroll med farlige skadegjørere.

Finansiering: Mattilsynet