Hopp til hovedinnholdet

Vant innovasjonspris for ugressrobot

36-32-170714 Asterix i Rødbeter på Toten - midres

Foto: Øyvind Overskeid, Adigo AS

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving har i flere år samarbeidet med grønnsakdyrkere og teknologiselskapet Adigo AS. Et av målene har vært å utvikle en selvgående ugressrobot. Nylig vant Adigo AS innovasjonsprisen for roboten Asterix.

Norsk Landbrukssamvirke deler hvert år ut en innovasjonspris for å hedre personer eller foretak som våger å satse på innovasjoner innen bioøkonomi. Årets pris ble utdelt under konferansen «Mat og landbruk 2017». 

Roboten Asterix er designet for å bekjempe ugresset som vokser i selve planteraden.

– Dette ugresset er det mest ødeleggende for avlingen, men også mest arbeidskrevende å fjerne, forteller NIBIO-forsker Jan Netland.

Ved at roboten avsetter enkeltdråper av ugressmiddel på ugresset som vokser inne i selve gulrotraden kombinert med mekanisk radrensing, kan bruken av ugressmiddel reduseres med nesten 99 prosent. Dette er estimert i en dansk studie med en ugressmengde på 100 ugressplanter per kvadratmeter i raden. Kostnadseffektiv produksjon med reduksjon i ugressmiddelbruken, er et hovedmål innen integrert plantevern (IPV), som nå er standard plantevernstrategi i landbruket ifølge ny forskrift innført i 2015.

– Utvikling av ugressroboten hadde ikke vært mulig uten det tverrfaglige samarbeidet med blant andre NIBIO, forteller Trygve Utstumo, gruppeleder for robotikk i Adigo AS.

– Vi har jobbet veldig godt sammen på tvers av våre ekspertområder. Samarbeidet med Jan Netland, Therese W. Berge og Kjell Wærnhus i NIBIO har vært viktig for utviklingen.

 

Formål

Utvikling av ugressrobot

Samarbeid: Adigo AS

Finansiering: Norges Forskningsråd, Fondet for forskningsmidler i landbruket og BIONÆR, Miljøteknologiordningen, EU Horizon 2020 (SME Phase 1), samt egeninnsats fra grønnsaksdyrkere og Adigo AS