Hopp til hovedinnholdet

Potetplantens forsvar mot flatskurv

25-06-Flatskurv-ef-20160314-093836

Foto: Erling Fløistad

Potet er den nest viktigste kulturveksten i Norge og den fjerde viktigste i verden. Økt salg av vaska potetprodukter har bidratt til økt økonomisk betydning av skurvsykdommer. Flatskurv er en kvalitetssykdom på potet som forårsakes av noen få Streptomyces-arter, en slekt med bakterier som bor i jorda. Sykdommen gir kvalitetstap og redusert markedsverdi.

For matpotet er skurvsykdommer blant de viktigste kvalitetsfeilene og utgjør til sammen 40 prosent av det samlede kvalitetstapet. Det finnes ingen gode kjemiske metoder for bekjemping av flatskurv, ei heller fullstendig resistens i kjente potetsorter. Det faktum at noen sorter er relativt robuste mot flatskurv tyder på at sykdommen kan bekjempes gjennom målrettet foredling.

Det er foreløpig ukjent hva som gjør at enkelte potetsorter er mer tolerante for flatskurv enn andre. NIBIO har studert potetplantens forsvar mot denne bakteriesykdommen.

Forskerne har studert en sterk sort, Beate og en mottakelig, Saturna, for å finne gener som spiller en rolle i plantens forsvar mot sykdommen.

Resultatene fra denne studien viser at den resistente potetsorten opprettholder forsvarsresponsen mot bakterien gjennom tidlige stadier av knollutviklingen, mens responsen gikk tilbake hos den mottakelige sorten. Kandidatgener som høyst sannsynlig er involvert i forsvaret i den resistente sorten er identifisert.

Resultatene har bidratt til økt forståelse av potetplantens komplekse forsvar mot flatskurv. Denne kunnskapen vil være nyttig i foredlingsprogrammer for potet.

 

Formål

Finne veier for foredling av flatskurvresistente potetsorter

Samarbeid:  Graminor og Agrico (NL)

Finansiering: Graminor, Agrico og Norges Forskningsråd