Ås - Bygg H8

Høgskoleveien 8 består av tre bygninger. Hovedbygget sto ferdig i 1954. Bygningen er en kombinert laboratorie- og kontorbygning. Senere er det utvidet med Nordbygget, et frittstående kombinert laboratorie-, verksted- og kontorbygg, og Østblokka.

 

I tillegg til laboratorier, verksteder, kontorer og møterom huser H8 bibliotek og kantine.

 

Bygningene i H8 huser i dag hoveddelen av Divisjon for skog og utmark samt deler av Divisjon for bioteknologi og plantehelse og Divisjon for miljø og naturressurser.

Atj-2017 IMG_1283.JPG
Foto: Anette Tjomsland.