Skog og klima

Avdeling skog og klima er et kompetansesenter for klimarelaterte spørsmål innen skog og arealbruk.

KONTAKTPERSON
Foto: John Y. Larsson