Vilt og utmarksressurser

Avdeling vilt og utmarksressurser jobber med et flerfaglig fokus på bærekraftig bruk, innovasjon og forvaltning av økosystemtjenester fra utmark.

Sentrale arbeidsområder:
 
  • Bærekraftig bruk av utmarksbeite for sau, geit, storfé, tamrein og hjortevilt.
  • Flerbrukshensyn i økosystemtjenester.
  • Natur- og kulturbasert næringsutvikling, herunder turisme og lokalmat.
  • Populasjonsøkologi, beiteøkologi og adferd hos vilt.
  • Dyrevelferd hos husdyr på utmarksbeite, herunder elektronisk overvåking.
  • Beitetakseringer hjortevilt og tamfe (beitegrunnlag og beiteskader).
  • Norsk viltskadesenter – et nasjonalt kompetansenettverk for konfliktdemping mellom samfunn og vilt, f.eks. forebyggende tiltak mot rovviltangrep på sau og rein.
  • Sirkumpolare miljø- og klimarelaterte utfordringer.
  • Beite- og klimarelaterte vegetasjonsendringer i fjell og tundra
  • Kartlegging av biologisk mangfold og beitekvalitet
 
 
Høsting av Elvesnelle i Pasvik - Foto - Tone Aandahl.jpg
Høsting av Elvesnelle i Pasvik. Foto: Tone Aandahl.
Fiskearter i Kautokeino - Foto - Hallvard Jensen.jpg
Fiskearter i Kautokeino. Foto: Hallvard Jensen
Utmarksressurser_mg201105_dsc_2860_jpg.jpg
Fugleturisme i Porsanger, Finnmark. Foto: Morten Günther.
Rovvilt og beitedyr i utmark - Foto - Inger Hansen.jpg
Rovvilt og beitedyr i utmark. Foto: Inger Hansen.
Mat og matkultur - tradisjonsfisk - Foto - Eva Narten Høberg.jpg
Mat og matkultur - tradisjonsfisk. Foto: Eva Narten Høberg.