Hopp til hovedinnholdet

Våt midtsommer kan gi fare for soppgift (DON) i korn

IMG_8858_cropped

- Det har vært en tørr mai, men i juni har det vært noe fuktigere. Det kan bidra til at soppene som produserer DON får gode vekstforhold, sier Ingerd Skow Hofgaard, forsker ved NIBIO. Foto: Siri Elise Dybdal

Været i blomstringsperioden er avgjørende for utviklingen av soppgift i korn. Som en del av varslingstjenesten VIPS lanserer NIBIO nå en ny risikomodell for DON i havre. Modellen er basert på værdata.

Enkelte år har det vært høy forekomst av deoksynivalenol (DON) i norskprodusert korn, og spesielt i havre. Dette kan blant annet ha sammenheng med økt nedbør i vekstsesongen kombinert med redusert jordarbeiding, ensidig korndyrking og dyrking av mottakelige kornsorter.

Fusarium-sopper kan overleve vinteren i stubb og halmrester på åkeren. Fuktige værforhold i kornplantenes blomstringsperiode og før innhøsting av kornet, kan gi økt risiko for DON.

For å hjelpe bøndene til å vurdere om det er behov for å bekjempe Fusarium ved å sprøyte med et fungicid i kornets blomstringsperiode, har NIBIO utviklet en prognosemodell som, ved bruk av værdata, kan anslå risiko for DON i havre som dyrkes innen et område.

Resultatene publiseres på et kart som er tilgjengelig på VIPS (vips.no). Beregningen gjøres tre ganger i løpet av vekstsesongen og varselet publiseres på VIPS i april, juni og august.

Det kan være vanskelig å vite sprøytetidspunkt i havre, ettersom blomstringa kan være ujevn. Blomstringsmodellen i VIPS vil kunne hjelpe å anslå tidspunkt. Foto: Siri Elise Dybdal
Det kan være vanskelig å vite sprøytetidspunkt i havre, ettersom blomstringa kan være ujevn. Blomstringsmodellen i VIPS vil kunne hjelpe å anslå tidspunkt. Foto: Siri Elise Dybdal

 

Vanskelig sesong i fjor

Per Ove Leistad er daglig leder i Braskereidfoss Kornsilo i Våler i Innlandet. Han forteller at fjorårets sesong var vanskelig generelt, også når det gjaldt DON.

– I fjor fikk åkeren en knekk på grunn av tørkeperioden i juni kombinert med at det ble anbefalt å ikke sprøyte mot sopp. Det var først veldig tørt, deretter ble det vått og fuktig i blomstringa i slutten av juni. Vi har jo hatt mange gode år, og derfor har mange latt være å sprøyte med soppmiddel. Jeg tror det hadde innvirkning, sier han og forteller at de så at DON nivået økte for hver uke utover høsten.

– Hadde man sprøytet i blomstringsperioden, ville dette kunne vært redusert, tror Leistad.

– Hittil i 2024 ser det mye bedre ut i vårt område. Til forskjell fra 2023, har det kommet mye mer regn tidlig i juni. Derfor har de aller fleste i vårt område unngått tørkeskader.

Enkelte år har det vært høye forekomster av deoksynivalenol (DON) i partier med norskprodusert korn, og spesielt i havre. Dette mykotoksinet (soppgift) produseres av Fusarium graminearum og Fusarium culmorum - sopper som forårsaker kornsjukdommen "aksfusariose".
Enkelte år har det vært høye forekomster av deoksynivalenol (DON) i partier med norskprodusert korn, og spesielt i havre. Dette mykotoksinet (soppgift) produseres av Fusarium graminearum og Fusarium culmorum - sopper som forårsaker kornsjukdommen "aksfusariose". Foto: Erling Fløistad

 

Kan bli gode forhold for DON

NIBIOs prognosemodell anslår moderat til høyt smittepress av Fusarium-sopper som produserer mykotoksinet DON denne sesongen. Det har vært en tørr mai, mens det i juni har vært noe fuktigere. Dette kan bidra til at soppene som produserer DON får gode vekstforhold, sier Ingerd Skow Hofgaard, plantepatolog ved NIBIO.

Hun legger til at fuktige værforhold i månedsskiftet juni/juli vil øke muligheten for at Fusarium-sopper kan infisere kornet.

– Og dersom plantene infiseres i blomstringa er det større sjanse for at kvaliteten på kornet reduseres. Forsøk viser at behandling med soppmiddel i blomstringa kan halvere toksininnholdet.

Ingen kommersielle sorter av hvete, havre eller bygg er absolutt resistente mot aksfusariose, men det er funnet forskjeller i graden av resistens mellom ulike sorter. Havre er den kornarten der vi enkelte år har observert relativt høye nivå av DON. Foto: Dan Aamlid
Ingen kommersielle sorter av hvete, havre eller bygg er absolutt resistente mot aksfusariose, men det er funnet forskjeller i graden av resistens mellom ulike sorter. Havre er den kornarten der vi enkelte år har observert relativt høye nivå av DON. Foto: Dan Aamlid

 

Varsel kan hjelpe

– Det kan være vanskelig å vite sprøytetidspunkt i havre, ettersom blomstringa kan være ujevn. Blomstringsmodellen i VIPS vil kunne hjelpe å anslå tidspunkt for blomstring, opplyser Hofgaard.

Ingen kommersielle sorter av hvete, havre eller bygg er absolutt resistente mot aksfusariose, men det er funnet forskjeller i graden av resistens mellom ulike sorter. 

– Dersom dyrkerne velger sorter med høy grad av resistens mot Fusarium vil dette redusere risikoen for utvikling av soppgifter, påpeker Hofgaard.

– De norske sortene Vinger og Romedal har en høy grad av resistens mot Fusarium/DON, mens Belinda, som lenge dominerte markedet, er relativt mottakelig. I senere år har markedsandelen av Belinda gått ned, mens andelen av mer resistente havresorter har økt. Dette er gode nyheter, sier hun.

 

Odal spesielt utsatt mot HT-2 og T-2

Tidvis har Norge også forekomst av HT-2 og T-2-toksiner i havre. Disse soppgiftene er giftigere enn DON og produseres blant annet av sopparten Fusarium langsethiae.

– Havresorten Odal har vist seg å være relativt mottakelig for F. langsethiae. Nye grenseverdier for maksimalt tillatt innhold av HT-2 og T-2-toksiner i korn til mat kommer snart. Derfor er det viktig at korndyrkere, i tillegg til å velge sorter med lavest risiko for DON, også ungår sorter som ser ut til å være spesielt utsatt for HT-2 og T-2-toksiner.

– Et variert vekstskifte vil ytterligere redusere risikoen for aksfusariose og utvikling av soppgifter i korn, avslutter forskeren.

DON

Enkelte år har det vært høye forekomster av deoksynivalenol (DON) i partier med norskprodusert korn, og spesielt i havre. Dette mykotoksinet (soppgift) produseres av Fusarium graminearum og Fusarium culmorum - sopper som forårsaker kornsjukdommen "aksfusariose". Korn som har høyt innhold av DON kan være giftig for mennesker og dyr og derfor være uegnet til mat og fôr. Fra 2011 har det vært pristrekk i havre ved høyt innhold av DON.

Mer info: https://www.vips-landbruk.no/fusarium/

Ved Braskereidfoss Kornsilo i Våler opplevde de at fjorårets sesong var vanskelig generelt, også når det gjaldt DON. Daglig leder Per Ove Leistad forteller at DON-nivået økte for hver uke utover høsten. Foto: Braskereidfoss Kornsilo
Ved Braskereidfoss Kornsilo i Våler opplevde de at fjorårets sesong var vanskelig generelt, også når det gjaldt DON. Daglig leder Per Ove Leistad forteller at DON-nivået økte for hver uke utover høsten. Foto: Braskereidfoss Kornsilo
For å hjelpe bøndene til å vurdere om det er behov for å bekjempe Fusarium ved å sprøyte med et fungicid i kornets blomstringsperiode, har NIBIO utviklet en prognosemodell som, ved bruk av værdata, kan anslå risiko for DON i havre som dyrkes innen et område.
For å hjelpe bøndene til å vurdere om det er behov for å bekjempe Fusarium ved å sprøyte med et fungicid i kornets blomstringsperiode, har NIBIO utviklet en prognosemodell som, ved bruk av værdata, kan anslå risiko for DON i havre som dyrkes innen et område.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for innhold av enkelte mykotoksiner i korn og kornprodukter til mat og fôr er fastsatt av Mattilsynet (i henhold til EU’s regelverk). Denne dyrkningsveiledningen gir, på bakgrunn av dagens kunnskap, råd om hvordan en kan redusere risikoen for utvikling av mykotoksiner i korn.