Hopp til hovedinnholdet

Tørkebønner – fra traust til trendy

Jasper i bønneåker-Foto Tom Boersma_Solhatt

Jasper Kroon i Solhatt økologisk hagebruk, i et feltforsøk med tørkebønner på Stange på østsiden av Mjøsa. Foto: Tom Boersma/Solhatt

Hagebønner, også kalt tørkebønner eller frøbønner, ble dyrket på Sørlandet i etterkrigstida. Kan vi gjenoppdage denne gamle tradisjonen i dag? Det forsøker forskere og rådgivere i Norges Vel, NIBIO og Solhatt økologisk hagebruk å finne ut av.

Når vi spiser norske bønner, er det som oftest grønne brekk- eller aspargesbønner. Men bønner av denne typen kan også dyrkes til modning, og kalles da tørkebønner.

 

Stor økning i import av bønner

Ifølge SSB økte importen av tørkede hagebønner med over 200 prosent fra 2012 til 2021. I perioden 2019-2021 lå gjennomsnittet på 250 tonn per år. Det produseres tilnærmet ingen tørkebønner i Norge i dag.

Et nytt utredningsprosjekt skal undersøke hvordan eldre plantegenetisk mangfold kan bidra til økt matsikkerhet og beredskap i Norge, økt forbruk av norsk grønt, og lønnsomhet for produsenter. Tørkebønner brukes som eksempel i prosjektet.

– Det finnes et ganske bredt utvalg gamle stedstilpassede sorter for denne proteinveksten i Norden, sier Ingunn Vågen, forsker i NIBIO.

ats-20240701-0940DSC_1048.jpg
Forsker Ingunn Vågen i NIBIO foran årets feltforsøk med tørkebønner på NIBIOs forskningsstasjon Landvik i Grimstad. Avlingen hun viser frem er fra feltforsøk i 2023. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Stabil og robust avling

I 2023 ble ti sorter bønner sådd i forsøksfelt på NIBIO Landvik i Grimstad, og Solhatt økologisk hagebruk i Stange på østsiden av Mjøsa. For å få erfaring med dyrking i litt større skala er det også sådd nesten 1 daa med to gamle landsorter fra Sverige og Norge på Norges Vel sin gård på Hellerud.

Solhatt har allerede dyrket tørkebønner i flere år forut for prosjektperioden.

– Generelt er det mer krevende å dyrke belgvekster enn korn i Norge, og de gir større sesongvariasjoner i avling. Men i våre forsøk på Stange har tørkebønner gitt en ganske stabil avling de siste fire årene. Sommeren 2023 var spesielt utfordrende med mye nedbør, men også da ble det en brukbar avling av god kvalitet, sier Jasper Kroon i Solhatt økologisk hagebruk.

Jasper i bønneåker-2_foto Tom Boersma_Solhatt.jpg
Jasper Kroon i Solhatt økologisk hagebruk radrenser et feltforsøk med tørkebønner på Stange på østsiden av Mjøsa. Foto: Tom Boersma/Solhatt

 

Han sier at tørkebønner også viser seg å være lite utsatt for soppsykdommer og skadedyr som skader frøene. 

– Noen av de gamle landsortene gjorde det best på Stange i fjor. Det illustrerer så fint hvordan eldre plantegenetisk materiale kan bidra til større mangfold utenfor områdene med de beste dyrkingsbetingelsene, sier Anne Strøm Prestvik, seniorrådgiver i Norges Vel, og prosjektleder for utredningsprosjektet.

 

Relevant kultur med tanke på klimaendringer og beredskap

–Vi ser for oss at flere områder i Norge vil få en varm og lang nok sesong til at tørkebønner er relevante flere steder. Samtidig er avlingsstabilitet en faktor. Resultatene fra fjoråret viser at plantene tåler mer ekstremvær, sier Vågen.

Hun fremhever at det også er en interessant plantekultur med tanke på beredskap, fordi bønnene kan lagres over lengre tid, og trenger kun å kokes før spising.

– Tørkebønner har hittil fått lite oppmerksomhet i forsknings- og dyrkingsmiljøene. Vi mener de framover kan få en betydelig rolle i produksjonen av belgvekster til humant konsum i Norge, avslutter Kroon.

Tørkebønner figur 1.jpg
En oversikt over bønnesortene som testes ut i feltforsøk på Landvik og Stange. Norwegian er en sort som man antar at var med norske utvandrere på flyttelasset til Nord-Amerika på 1930-tallet. Via genbanker i Canada, Tyskland og Russland kom sorten til slutt tilbake til den nordiske genbanken NordGen. Mor Kristin, Hannas strimmiga, Signe, Ingas vita og Stella er landsorter fra Sverige. Manitoba black har vært dyrket i Canada, muligens av nordiske innvandrere. Den ble donert til NordGen av Seed savers exchange i USA og er nå en del av den nordiske samlingen. Tre kommersielle sorter er også med i forsøket; Stregonta og Canellino fra Italia, og Taylor’s horticultural fra Storbritannia. Alle frøfoto Jasper Kroon/Solhatt, feltbilde fra Landvik og montasje Ingunn Vågen/NIBIO

 

12.jpg
Fakta

Utredningsprosjektet «Nordiske genressurser av grønnsaker for økt matproduksjon, beredskap og verdiskaping» gjennomføres i perioden 2023-2024, og finansieres av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

 

Les mer om prosjektet her:

NIBIO BOK: Tørkebønner – hagebønner til modning – sortsforsøk

Norgesvel: Frøbønne

Landbruksdirektoratet: Nordiske genressurser av grønnsaker for økt matproduksjon, beredskap og verdiskapning

ats-20240701-0945DSC_1115.jpg
Forsker Ingunn Vågen i NIBIO med tørkebønner av den svenske landsorten «Mor Kristin». Navnet har den etter Mor Kristin, som bodde i Kisa, sør-øst i Sverige tidlig på 1900-tallet. Avlingen er fra feltforsøk på Landvik i 2023. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.