Hopp til hovedinnholdet

Ny biomarin lab åpnet i Bodø

DAL-060923-103608_cropped

Fylkesråd for næring, Linda Haukland (KrF), Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap), forskningssjef i NIBIO Johan Johansen, divisjonsdirektør Audun Korsæth i NIBIO, og fakultetsdirektør ved fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord Universitet, Jarle Jørgensen. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

Denne uka åpnet NIBIO et helt nytt laboratorium for den nord-norske tang- og tarenæringen. Etableringen er et samarbeid med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Nord universitet.

De ultramoderne lokalene ved Mørkvedbukta i Bodø, huser både forskere fra Nord universitet og NIBIOs egen avdeling for biomarin verdiskaping.

NIBIOs forskningssjef i Bodø, Johan Johansen, forklarer at den flunkende nye laben er bygget og utstyrt for å kunne utføre de fleste relevante analyser på tang og tare. Her skal forskerne identifisere hittil ukjente kjemiske forbindelser og avdekke hvilke funksjoner de har. I alt er åtte nyansatte eksperter på plass ved laboratoriebenkene.

– De nye fasilitetene vil også komme til stor nytte når man skal utvikle, dokumentere og verifisere egenskapene til nye produkter fra tang og tare, sier Johansen.

 

Treårig samarbeid bærer frukter

Utgangspunktet for den store satsningen var et treårig strategisk samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og NIBIO. Målet var å styrke den regionale instituttsektoren, med særlig fokus på aktørene innen tang- og tarenæringen.

Johansen forteller at satsningen har utløst nye aktiviteter og ressurser. NIBIO, på sin side, kvitterte med å etablere en helt ny avdeling i Bodø, nettopp for biomarin verdiskaping.

– NIBIO har blitt en attraktiv partner med god prosjekttilgang, sier han.

– Dette er perfekt timing når det gjelder en av vår tids største samfunnsoppgaver: en bærekraftig fôrproduksjon.

 

Knytter bånd mellom blå og grønn sektor

Heidi Meland er daglig leder i Norwegian Seaweed Association, en interesseorganisasjon for norske tang- og taredyrkere. Hun sier det er veldig bra at NIBIO utvider sin kapasitet til å bistå næringen i større prosjekter i region Nord-Norge.

– Vi jobber med tang- og taredyrkere i hele landet, og vi håper at vi kan trekke på NIBIOs kompetanse innen planteforskning. Det vil kunne være av stor betydning, sier hun.

 

Der det er en vilje, er det en vei

– Det er en stor glede å høre at det er så mange oppdrag til denne avdelingen. Her er det virkelig et fruktbart og pulserende miljø. Det viser at regionen vår har behov for de tjenestene som NIBIO kan tilby, sier fylkesråd for næring, Linda Haukland (KrF).

Da fylkesrådet i Nordland fylkeskommune i sin tid behandlet saken om en treårig intensjonsavtale med NIBIO og Bodø kommune, var målet at NIBIO sin forskningsstasjon i Bodø skulle fremstå som Norges fremste miljø innen forskning og utvikling på makroalger.

– Det var en bra plan, og det har de virkelig levert på. Det hele har blitt mye større og enda mer internasjonalt enn det som var intensjonen for tre år siden. Det har blitt en lab i verdensklasse, sier Haukland entusiastisk.

– Det at Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nord universitet og NIBIO har fått til dette, viser hvordan vi kan få til helt andre ting dersom vi samarbeider for nå felles mål. For der det er en vilje, er det en vei!

DAL-060923-101721_cropped.jpg
Bodø-ordfører Ida Pinnerød og fylkesråd for næring Linda Haukland klipper snora for ny biomarin lab i Bodø. Foto: Lars Sandved Dalen

Ida Pinnerød, ordfører i Bodø kommune, har også en oppfordring til forskerne:

– Fortsett å mase på oss! Fortsett å orientere politikerne som kommer etter oss! Og hold kunnskapsnivået oppe. Det er en viktig ting. Involver kommunen og fylkeskommunen, og tving de til å lære litt om dette. Det har i hvert fall gjort oss bedre rustet til å forstå hva det handler om.

– Det tror jeg er veldig viktig fremover.

 

Sterk forankring i Bodø

Audun Korsæth er direktør for NIBIOs divisjon matproduksjon og samfunn. Han er en av dem som tok initiativet til satsningen på det nye biomarine laboratoriet. Korsæth er spesielt imponert over samarbeidet med fylket og kommunen.

– Det er viktig med lokalt og regionalt samarbeid, men her har det bidratt til mye mer enn forventet. Oppbyggingen av infrastruktur og kompetanse i Bodø har gått veldig raskt, og det har gjort oss i stand til å gå tungt inn i det blå-grønne forskningsområdet i årene fremover, sier han.

 

Fremtiden er blågrønn

Også forskningssjef Johan Johansen, er tydelig på at investeringene i det nye biomarine laboratoriet viser at NIBIO er på full fart inn i blå sektor. I tillegg mener han satsingen bringer med seg mye kunnskap om grønn sektor, altså fra det landbaserte jordbruket.

– Ta laksenæringa som eksempel. I alt 85 prosent av laksefôret kommer fra jordbruk. Uten jordbruk har vi ikke noe havbruk. Det er egentlig ikke noen vits å skille mellom blå og grønn sektor.

Johansen påpeker at samlokaliseringen mellom NIBIO og Nord universitet gir gode muligheter for viktig samarbeid.

– Samarbeidet sørger for mer komplementaritet enn overlapp ved rekruttering av kompetanse og investering i infrastruktur.

– Algegruppene ved Nord universitet og NIBIO er nå faglig sterke nok til å sammen gjøre seg gjeldende lokalt, regionalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt, avslutter Johansen.

 

DAL-060923-093136.jpg
Tang og tare (seaweed) kan benyttes til krydder, for eksempel på ris. Foto: Lars Sandved Dalen

 

Avdeling for biomarin verdiskapning
Ny biomarin forskningslab i Mørkvedbukta

I januar 2021 ble det inngått en intensjonsavtale mellom NIBIO, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om et treårig samarbeid for å styrke instituttsektoren i regionen, og med særlig fokus på å i fellesskap arbeide for utviklingen av en bærekraftig og levedyktig algenæring i Bodø og Nordland.

Målet med intensjonsavtalen var for Bodø kommune å bygge opp en sterk faggruppe som kunne understøtte utviklingen av algenæringen i regionen; være et effektivt bindeledd mellom akademia og industrien, samt å etablere næringsrettede kompetansenettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For Nordland fylkeskommune sin del var målet å utvikle en egen marin strategi for økt verdiskaping i biomarine verdikjeder; mobilisere næringslivets FoU-ressurser, samt å øke Nordlands tildelingsandel av nasjonale og internasjonale FoU-midler. For NIBIO sin del var målet med samarbeidet å styrke den regionale satsingen og utvikle en regional ambassadørrolle, bidra med næringsrelevant kompetanse ut fra en solid forankring i blå og grønn sektor samt å gjennomføre kunnskapsbaserte omstillinger for å møte nasjonale og internasjonale samfunnsmessige utfordringer.

DAL-060923-092440.jpg
Fra åpningen av ny biomarin lab i Mørkvedbukta i Bodø 6. september 2023. Dyrking av makroalger i egne vanntanker. Foto: Lars Sandved Dalen

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.