Hopp til hovedinnholdet

Norsk mat er stadig renere

erfl-20190920-110915_cropped

Folkene bak analysen. Fra venstre: Marianne Stenrød, Sven Roar Odenmarck, Randi Bolli, Agnethe Christensen, Roman Florinski, Marit Almvik, Inger Johanne Fjellstad, Gunnvor Senneset, Nina Svendsen, Jan Kristian Larsen, Hans Ragnar Norli og Ellen Aarrestad Vartdal. Foto: Erling Fløistad.

Hvert år analyserer NIBIO prøver av norske og importerte plantebaserte matvarer for rester av plantevernmidler. For andre året på rad er det ikke funnet rester over grenseverdiene i norske varer.

På oppdrag fra Mattilsynet analyserer NIBIO matvarer for rester av kjemiske plantevernmidler. Det søkes etter rester av 405 ulike stoffer. Formålet med overvåkingen er å avsløre ulovlig eller feil bruk. Nylig publiserte Mattilsynet en rapport med resultatene for 2018. Totalt ble det analysert 364 prøver av norske varer og 791 prøver av importerte varer. Alle norske prøver var innenfor godkjente grenser. I importprøvene var det overskridelser i 1,5 % av prøvene.

- I 66 % av de norske varene var det ingen målbare rester; blant de importerte varene gjaldt dette bare 37 % av prøvene, forteller avdelingsingeniør Randi Bolli i NIBIO.

erfl-20180509-080857.jpg
For andre år på råd ble det ikke påvist funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene i norske næringsmidler. Foto: Erling Fløistad.

To år uten norske overskridelser

Overvåkingsprogrammet har pågått siden 1977. Generelt er det funnet svært få overskridelser i norsk mat, men enkelte tilfeller har vist at overvåking er nødvendig. Resultatene viser at 2018 blir det andre året på rad helt uten overskridelser i norske produkter.

- Gartnernæringen er opptatt av at forbrukerne skal føle seg helt trygge på at norsk frukt, bær og grønnsaker er rent, trygt og sunt å spise. Det er derfor bra at dette dokumenteres gjennom overvåkning, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund.

– Jeg er stolt av at næringen legger så stor innsats og ære i mattrygghet, kvalitet og bærekraft i sin produksjon. Resultatene i undersøkelsen beviser dette. Jeg håper budskapet når frem og bidrar til at det spises mer norske grøntprodukter, fortsetter hun.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, legger til:

– Det er strenge krav til hvilke plantevernmidler bonden kan bruke, når de kan brukes og hvordan de kan brukes. Rapporten fra Mattilsynet understreker at norsk mat er trygg og det er jeg på vegne av næringa stolt av.

– Vi skal kontinuerlig jobbe for minst mulig bruk av plantevernmidler og at andre metoder brukes når det er mulig, slik også regelverket krever.

 

Plantetoksiner

Noen planter produserer naturlige giftstoffer som er skadelige for mennesker. Dersom giftig ugress følger med under innhøsting, kan giftstoffer havne i maten. På oppdrag for Mattilsynet har NIBIO avdeling pesticider og naturstoffkjemi nå også funnet flere plantegiftstoffer i mat, mest i grønn te fra Kina. Disse giftstoffene er det ennå ikke fastsatt grenseverdier for.

– Plantegifter i mat er et område vi nylig har begynt å analysere for, sier forsker Marit Almvik. Vi finner også for eksempel spor av gift fra ugras som landøyda i enkelte norske matvarer.

Nasjonalt referanselaboratorium

NIBIO avdeling pesticider og naturstoffkjemi har i en årrekke vært nasjonalt referanselaboratorium for analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Nasjonale laboratorier er oppnevnt av Mattilsynet med hjemmel i Kontrollforskriften, og svarer til et referanselaboratorium for EU innen hver produktgruppe. Fra i år har NIBIO også denne rollen for analyser av plantetoksiner i mat og fôr. Laboratoriet er med i et nettverk av nasjonale referanselaboratorier som koordineres av det europeiske referanselaboratoriet som organiserer felles arbeidsmøter og ringtester.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.