Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Kartlegging av plantetoksiner i vegetabilsk mat

INAKTIV SIST OPPDATERT: 13.11.2020
Slutt: apr 2022
Start: mars 2017
ef-20180105-133144 Te og honning.jpg
Dersom ugress som produserer pyrrolizidin-alkaloider vokser i te-plantasjen kan teen bli forurenset med giftige pyrrolizidin-alkaloider. Foto: Erling Fløistad (NIBIO).
Status Pågående
Start- og sluttdato 21.03.2017 - 01.04.2022
Prosjektleder Marit Almvik
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

På oppdrag for Mattilsynet undersøker NIBIO forekomst av plantetoksiner i vegetabilske matvarer som spises her til lands. Undersøkelsene bidrar til å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag til hjelp for å sette grenseverdier for plantetoksiner i mat. Formålet er å sikre at forbrukerne ikke utsettes for helsefarlige restnivåer av plantetoksiner. Videre skal kartleggingen sikre at næringsmiddelvirksomhetene følger regelverket som etableres, slik at innholdet av plantetoksiner ikke overskrider grenseverdiene.

Kartleggingen har hittil hatt særskilt fokus på kartlegging av pyrrolizidin-alkaloider i te, honning og korn, samt tropane alkaloider i kornbasert barnemat.

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Mange ugress produserer naturlig giftstoffer (plantetoksiner) som beskyttelse mot skadegjørere som insekter og planteetere. Dersom disse følger med under innhøstingen av matplantene, kan det føre til at helseskadelige plantetoksiner havner i maten vår. Tropane alkaloider finnes i store mengder i ugressfrø fra planter i piggepleslekten. Avlinger kan bli forurenset med disse frøene ved innhøsting, og tropane alkaloider kan derfor være et problem i korn- og frøbasert mat. Pyrrolizidine alkaloider (PA) finnes ofte i ugress i tropiske og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan potensielt inneholde PA. Honning kan også inneholde PA dersom biene samler nektar fra PA-produserende planter. For å få en indikasjon på nivå av tropane alkaloider og PA i mat, har Mattilsynet tatt prøver av aktuelle matvarer solgt på det norske markedet i 2018. Prøvene er analysert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det tropane alkaloidet atropin ble funnet i 4 av 14 prøver av kornbasert barnemat, mens et annet, skopolamin, ble påvist i to av prøvene. I likhet med i 2017, ble de høyeste funnene gjort i skumpinner, hvor en av prøvene var over grenseverdien på 1 µg/kg. PA ble funnet i 8 av 10 prøver av te; de høyeste nivåene ble målt i grønn te. PA’ene jacobine og jacobineNOX ble målt i svært høye nivåer i en av prøvene. I honning ble det funnet PA i 9 av 15 prøver, og kun i lave nivåer.