Hopp til hovedinnholdet

Lanserte nytt Senter for arktisk landbruk

DSC_1480_cropped

Fra venstre: Nils Vagstad (administrerende direktør i NIBIO), Tone Rubach (leder i Troms Bondelag), Audun Korsæth (divisjonsdirektør NIBIO) og Odd-Arild Finnes (prosjektleder i NIBIO). Foto: Frøydis Gillund

Landbruket i Nord-Norge er preget av en kort vekstsesong med lave temperaturer, mye lys og lavt smittepress. Denne uka lanserte NIBIO et nytt Senter for arktisk landbruk som skal bidra til at disse unike mulighetene blir utnyttet enda bedre i framtidens matproduksjon.

Det årlige seminaret for arktisk landbruk ble avholdt i Tromsø i går og i dag. Mer enn 100 medlemmer av den nordnorske landbruks-familien deltok - enten fysisk eller digitalt.

Et av høydepunktene var lanseringen av NIBIO sin nysatsing – Senter for arktisk landbruk.

– Jeg synes det har vært fantastisk, og en stor ære, å få lov til å komme hit og åpne senteret, fortalte divisjonsdirektør Audun Korsæth ved NIBIOs divisjon for matproduksjon og samfunn.

– Det er spennende at vi nå kan dra i gang en enda tyngre satsning på landbruket i landsdelen. Innleggene i dag har vist at det er et godt samarbeid mellom NIBIO og næringa i nord, og dette er noe det nye senteret vil bygge videre på.

 

Fire forskningsstasjoner i Nord-Norge

Senteret omfatter NIBIOs fire forskningsstasjoner i Nord-Norge (NIBIO Tromsø, NIBIO Tjøtta, NIBIO Svanhovd og NIBIO Bodø), men også ansatte i andre deler av instituttet som jobber med nordlige problemstillinger. Senteret skal være et nav for å styrke samarbeidet mellom næring, forvaltning og fagmiljø. Det skal bidra til økt kunnskapsproduksjon, kunnskapsformidling og videre utvikling av landbruket i nord.

Korsæth understreket i sin åpningstale viktigheten av å sette det nordnorske landbruket på kartet, og å gjøre NIBIO enda mer synlig som en viktig kunnskapsleverandør innen arktisk landbruk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Klimaendringenes innvirkninger på det arktiske landbruket, økt bærekraft, bedre ressursutnyttelse og en styrket sirkulær økonomi er dagsaktuelle temaer som senteret skal adressere i framtiden.

 

Senteret skal sette agendaen fremover

– Vi håper denne satsninga skal bli et positivt aktivum for hele landbruket i nord, sa administrerende direktør Nils Vagstad i NIBIO i sin tale.

– Senteret skal sette agendaen både regionalt og nasjonalt, og løfte fram de viktige problemstillingene næringa her står ovenfor.

2021-07-29 19.13.26-1.jpg
Landbruket i Nord-Norge er preget av en kort vekstsesong med lave temperaturer, mye lys og lavt smittepress. Foto: Morten Günther
Senter for arktisk landbruk
DSC_1473_cropped.jpg
Landbruks- og matminister, Sandra Borch sendte en videohilsen til seminaret der hun gratulerte NIBIO med opprettelsen av det nye senteret. Landbruksministeren påpekte viktigheten av å bygge en sterk matregion i nord. Hun sa også at hun hadde store forventninger til at senteret vil være et viktig bidrag for å styrke verdiskapningen innen matproduksjon i Arktis. Foto: Frøydis Gillund
DSC_1466_cropped.jpg
– Senter for arktisk landbruk vil gi legitimitet i forhold til det næringa holder på med, sa leder Tone Rubach i Troms Bondelag. Senteret gir NIBIO et tydelig mandat til å fremme, både utfordringer og muligheter, på vegne av det arktiske landbruket, samt legge til rette for samhandling på tvers av organisasjoner, forskning og næring. Foto: Frøydis Gillund

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.