Hopp til hovedinnholdet

Hagegruppene ved Lier Bygdetun fikk PLANTEARVEN-prisen 2022

prisvinnerne-2

Administrerende direktør i Graminor, Kristin Børresen (t.v), delte ut PLANTEARVEN-prisen for 2022 til hagegruppene ved Lier Bygdetun, representert ved Olav Garås og Else Marie Skogen. Foto: John Olav Oldertrøen

Hagegruppene ved Lier Bygdetun ble i dag overrakt PLANTEARVEN-prisen for 2022. – Veldig hyggelig med en slik anerkjennelse, sier Olav Garås fra Lier Bygdetun.

PLANTEARVEN-prisen er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk variasjon og mangfold i Norge. Prisen deles ut årlig av Norsk genressurssenter i NIBIO.

De to hagegruppene ved Lier Bygdetun, Pomologisk utvalg og rose- og staudegruppa, består av rundt 15 personer som har etablert og gjennom mange år tatt vare på bevaringssamlingen av frukttrær og prydplanter ved bygdetunet.  

– Det er veldig hyggelig for oss å ta imot en slik anerkjennelse for arbeidet vi gjør, sa Olav Garås. Sammen med Else Marie Skogen mottok han på vegne av hagegruppene ved Lier Bygdetun årets PLANTEARVEN-pris- Prisen ble delt ut av Kristin Børresen, administrerende direktør i Graminor.

Else Marie Skogen, som er én av de frivillige ved Lier Bygdetun, sa i sin takketale at det er en stor glede å gå rundt og stelle med blomstene på bygdetunet og se dem vokse.

Staudebedet.JPG
Staudebedet ved Lier Bygdetun. Foto: Linn Borgen Nilsen

Store og innholdsrike samlinger

Allerede på 1990-tallet begynte Pomologisk utvalg ved bygdetunet å samle inn historiske fruktsorter fra eldre frukthager i distriktet. I dag har bygdetunet en av landets største og mest innholdsrike samlinger av eplesorter. I tillegg til dette har rose- og staudegruppa ved Lier bygdetun kartlagt og samlet inn et stort antall gamle stauder, krydder- og medisinplanter og de ivaretar i dag rose-, staude- og kjøkkenhagene. Hagene ved Lier bygdetun besøkes av både privatpersoner, skoler og andre grupper og inviterer til flere årlige arrangementer og festivaler.

 

Stort engasjement

De frivillige i hagegruppene har gjort en enorm innsats gjennom mange år for å etablere, vedlikeholde og formidle informasjon om fruktdyrking hagebruk og lokale tradisjoner. De fleste av medlemmene i gruppene er pensjonister og felles for dem er det store engasjementet for plantearven i Norge. Lier bygdetun er en viktig brikke i det norske bevaringssystemet og et prakteksempel på verdien av frivillig arbeid over mange år. Juryen ønsker å trekke frem det store engasjementet og innsatsen til de mange frivillige i Pomologisk utvalg og rose- og staudegruppa.

 

Tre nominerte

Hvert år mottar Norsk genressurssenter flere nominasjoner til PLANTEARVEN-prisen. En jury på fem personer, ledet av administrerende direktør i Graminor, Kristin Børresen, vurderer nominasjonene. Tre finalister blir valgt ut, og én av disse vinner prisen. I år nominerte juryen disse finalistene: Ellen Zakariassen, gartner ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU, Åsmund Bjørnstad, Professor emeritus, NMBU og årets vinner: Hagegruppene ved Lier Bygdetun.

Alle disse har jobbet med plantegenetiske ressurser i en årrekke og bidratt stort til bevaring, bruk og kunnskapsgenerering innenfor dette feltet, og årets pris gikk altså til Lier Bygdetun.

 

Eplefestival

På Lier Bygdetun er det i tillegg til en staudehage også en stor frukthage med rundt 100 gamle sorter, mest epler, men også pærer, kirsebær og plommer. Årlig i september arrangeres en eplefestival, som i 2019 hadde mer enn 4000 besøkende på en søndag. På festivalen er det selvplukk. Bygdetunet gir også epler til sykehjem og barnehager. Årets festival finner sted den 18. september, og den er blitt så populær at man har måttet sette opp shuttlebusser fra Lierbyen til bygdetunet.

– Dere er alle velkomne, sa de to glade prisvinnerne.

PLANTEARVEN-prisen Les mer om Lier bygdetun
OM PLANTEARVEN-PRISEN

PLANTEARVEN–prisen er opprettet for å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke det norske mangfoldet er.

PLANTEARVEN-prisen blir delt ut årlig av Norsk genressurssenter til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestfull innsats for bevaring og bruk av genetisk mangfold innen planter for matproduksjon, land- og hagebruk. Vurderingen legger vekt på innsats innen ett eller flere av disse områdene:

  • Aktiv bevaring av verdifullt plantemateriale gjennom innsamling, kontinuerlig stell og vedlikehold av plantemateriale eller av verdifulle voksesteder.
  • Aktiv innsats for å overvåke og ta vare på arter og genotyper av nytteplanter i naturområder der disse er truet.
  • Særlig viktig forsking på, og foredling av, nye sorter gjennom bruk av mangfold til nytte for norsk matproduksjon.
  • Aktive bidrag til økt bruk av gammelt plantemateriale, f.eks. innen foredling, som bidrag til spredning av plantegenetisk mangfold, til restaurering av voksesteder for verdifulle planter i kultur eller natur, eller til bruk av historisk plantemateriale i ny sammenheng.
  • Opplysning og informasjonsvirksomhet som fremmer interessen for bevaring og bruk av plantemangfold og for plantearven på en positiv måte.
  • Andre forhold som kan bety noe for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser.

Hagegruppene_Lier_ved_Olav Garås og_Anne_Marie_Heggemsnes.JPG
Olav Garås og Anne Marie Heggemsnes i frukthagen på Lier. Foto: Linn Borgen Nilsen

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.