PLANTEARVEN-prisen

For å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke våre genressurser er PLANTEARVEN–prisen opprettet. Prisen er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer målsettinger om bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk mangfold og variasjon som beskrevet i handlingsplanen for plantegenetiske ressurser.

RosaSpinosissimaAltaica-Plantearven
Foto: Åsmund Asdal
KONTAKTPERSON

Skjema for nominasjon av kandidater til PLANTEARVEN-prisen

1.352 MB xlsx

Tidligere prisvinnere

Prisen ble opprettet i 2006 og de tidligere prisvinnerene er:

2006      Erling Olsen, Anne Brit Ellingsen og     Judith van Koesveld
2007      Andreas Hørthe, Magne Gullord og Even     Bratberg
2008      Knut Langeland og Styrkar Foss
2009      Brynhild Mørkved, Bent Nielsen og     Naturvernforbundet i Buskerud
2010      Idar Henry Jansen
2011      Johan Swärd
2012      Stephen Barstow
2013      Mari Marstein og Arild Larsen
2014      Knut Aastveit
2015      Ellen Svalheim
2016      Harald Hjeltnes
2017      Per Arvid Åsen og Per Harald Salvesen
2018      Helge Skinnes