Hopp til hovedinnholdet

PLANTEARVEN-prisen 2021 tildelt Vibekke Vange

pristildeling_cropped

Vibekke Vange ble overrasket med fysisk tildeling av PLANTEARVEN-prisen på kontoret. Her overrekkes hun prisen av jurymedlem Stephen Barstow. Foto: Ingrid Ersthus Mathisen

PLANTEARVEN-prisen for 2021 ble i dag tildelt botaniker Vibekke Vange. – Dette er en stor oppmuntring og anerkjennelse for arbeidet vi gjør på Ringve botaniske hage, forteller vinneren.

PLANTEARVEN-prisen blir hvert år delt ut av Norsk genressurs-senter ved NIBIO til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for bevaring og bruk av genetisk plantemangfold.

Vibekke Vange er botaniker ved NTNU Vitenskapsmuseet, og daglig leder for Ringve botaniske hage i Trondheim. Vinneren av årets PLANTEARVEN-pris ble forbauset allerede da hun ble nominert.

– Jeg ble svært overrasket over å bli nominert til prisen, da jeg føler at jeg selv er tidlig i karrieren. Det var jo også andre nominerte som har utført svært mye arbeid både med bevaring av plantemateriale og formidling om planter, kultur og bevaring, forteller den nybakte prisvinneren.

Omtrent like forbauset ble hun under den formelle kunngjøringen av prisen tidligere i dag.

Prisen ble delt ut i forbindelse med et fagseminar om genetisk mangfold, variasjon, vern og verdiskaping. Som så mange andre arrangementer foregikk også dette digitalt, men like etter prisvinnerens faglige innlegg ble premien fysisk overrakt henne på kontoret!

133.JPG
Vibekke Vange vant PLANTEARVEN-prisen 2021. Foto: Anne-Cathrine Scheen

Svært motiverende 

Årets PLANTEARVEN-vinner er glad for utmerkelsen.

– Bare det å bli nominert synes jeg var skikkelig stas. Jeg tar det som en bekreftelse på at det arbeidet vi gjør i Ringve botaniske hage er synlig for flere enn oss som jobber i hagen. Flere av våre samlinger har en sterk kobling mellom natur og kultur, og som dermed har med plantearven og bevaring å gjøre, noe som oppleves både viktig og interessant.

– Det er veldig motiverende å få prisen nå mens Ringve botaniske hage holder på å bygge opp en liten samling av bevaringsverdige frukt og bær fra Midt-Norge.

– Takket være tips, både fra hagens venneforening og lokalt engasjerte, noen tilfeldigheter og aktivt oppsøkende arbeid, har vi fått samlet inn et lite utvalg av frukt og bær som skal bli et tilskudd til klonarkivet Gamlehagen, som allerede eksisterer på Ringve. Gjennom innsamlingsarbeidet har vi fått innblikk i midtnorsk hagekulturhistorie, som også skal synliggjøres i den nye frukt- og bærsamlingen som offisielt åpnes i 2023 - det året hagen fyller 50 år, forteller Vange.

 

Allsidighet og sterkt engasjement

Juryen for PLANTEARVEN-prisen har i år består av fem relevante fagpersoner under ledelse av Kristin Børresen, administrerende direktør i Graminor.

Juryen hadde følgende å si om årets vinner:

«Vibekke kombinerer store teoretiske kunnskaper med praktisk ferdighet. Gjennom sitt arbeid har hun bidratt til innsamling, bevaring og formidling av bevaringsverdig norsk plantemateriale. Etter ‘læretid’ i botanisk hage ved Universitetet i Tromsø, arbeidet hun med oppbygging av bevaringssamlingen for stauder i Oldemors hage i botanisk hage i Oslo. I sin nåværende stilling ved Ringve botaniske hage har hun jobbet med å utvikle bevaringssamlingen Gamlehagen. De siste par årene har hun og staben samlet inn gamle frukt- og bærsorter fra Midt-Norge. Disse skal utgjøre et klonarkiv for frukt og bær, og samtidig formidle om kulturhistorien til fruktdyrking i denne regionen.

Vibekke Vange driver både undervisning og forskning. I tillegg har hun skrevet artikler i bøker og fagtidsskrifter og er en svært godt likt lærer og samarbeidspartner. Juryen trekker frem hennes allsidighet og sterke engasjement for hageplanter og hagebruk i ulike deler av landet.»

Seniorrådgiver ved Norsk genressurssenter, Linn Borgen Nilsen, forteller at tre kriterier var spesielt viktige i årets PLANTEARVEN-pris:

– Disse kriteriene var bidraget til bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser, kommunikasjon og formidling, samt det regionale aspektet – at arbeidet er/har vært relevant for flere deler av landet.

– Vibekke er svært allsidig og grundig i alt hun gjør. Hun er entusiastisk – både i og utenfor hagen. Hun er og har vært en viktig bidragsyter til oppbyggingen av flere samlinger. I tillegg har mange av hennes nåværende og tidligere kollegaer påpekt at hun er svært lett å samarbeide med, forteller Linn Borgen Nilsen.

Norsk genressurssenter
Om PLANTEARVEN-prisen

PLANTEARVEN–prisen er opprettet for å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke det norske mangfoldet er.

PLANTEARVEN-prisen blir delt ut årlig av Norsk genressurssenter til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestfull innsats for bevaring og bruk av genetisk mangfold innen planter for matproduksjon, land- og hagebruk. Vurderingen legger vekt på innsats innen ett eller flere av disse områdene:

  • Aktiv bevaring av verdifullt plantemateriale gjennom innsamling, kontinuerlig stell og vedlikehold av plantemateriale eller av verdifulle voksesteder.
  • Aktiv innsats for å overvåke og ta vare på arter og genotyper av nytteplanter i naturområder der disse er truet.
  • Særlig viktig forsking på, og foredling av, nye sorter gjennom bruk av mangfold til nytte for norsk matproduksjon.
  • Aktive bidrag til økt bruk av gammelt plantemateriale, f.eks. innen foredling, som bidrag til spredning av plantegenetisk mangfold, til restaurering av voksesteder for verdifulle planter i kultur eller natur, eller til bruk av historisk plantemateriale i ny sammenheng.
  • Opplysning og informasjonsvirksomhet som fremmer interessen for bevaring og bruk av plantemangfold og for plantearven på en positiv måte.
  • Andre forhold som kan bety noe for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser.

Vibekke_Vange_av_Knut_Langeland.jpg
Vibekke Vange vant PLANTEARVEN-prisen 2021. Foto: Knut Langeland

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.