Skadeovervåking Sentinel-2

Skogskader forårsaket av tørke og barkbiller i Vestfold-Telemark og omliggende områder overvåkes med Sentinel-2 satellitt. Overvåkingen gir en fortløpende kartlegging av grupper med døde grantrær, og idéen er at vi raskt kan finne og fjerne trær med stor granbarkbille før de får fullført sin formering. Metoden er imidlertid ikke årsaks-spesifikk og kan ikke skille mellom skader forårsaket av tørke, barkbilleangrep eller andre årsaker.

Sentinel-2_2000px_beskjært
Foto: Svein Solberg

Vi oppfordrer brukerne til å undersøke om lokalitetene hvor Sentinel-2 gir visning har angrep av stor granbarkbille eller ikke, og å registrere dette på Skogskader.no. Se under "Lenker" for videoer for å kjenne igjen angrep av stor granbarkbille.

Det tas nye satellittbilder hver 2. - 3. dag, slik at overvåkingen vil gi resultater som alltid vil være få dager gamle (nær sanntid). I perioder med mye skyer vil det bli mindre data, og resultatene blir da noe eldre. Vi publiserer dette som kart som en del av skogressurskartet SR16 med 16m x 16m ruter (engelsk: pixel), samt oversiktskart aggregert til 1km x 1km ruter.

Du kan lese mer om kartlagene ved å trykke på kartbildene lenger ned på siden eller ved å trykke på «i» for hvert kartlag i Skogportalen.

Du kan gå direkte til kartlagene i Skogportalen ved å klikke på lenken under:

Kartet er tatt ned en periode for vedlikehold. 

Les mer om barkbilleovervåking i Norge