Hopp til hovedinnholdet

Satellittdataene inneholder en del støy og det gir en usikkerhet i modellen vi bruker til å detektere skader. Denne usikkerheten er basert på hvor mye et pixel likner på den skadde skogen vi har brukt til å trene opp modellen.

Dette kartet viser usikkerheten som en sannsynlighet (%) for at modellen har klassifisert nye skader i siste 4 uker riktig. Fargekodene viser fem klasser: «50-60 %», «60-70 %», «70-80 %», «80-90 %» og «90-100 %».  Klikker du på et pixel i kartet vises modellsannsynlighet (%) for dette.