Hopp til hovedinnholdet

Dette kartet gir en oversikt over nye skader siste 4 uker, hvor skadene er aggregert til 1km x 1km ruter.

Fargekoder angir skadene som «Mye nye skader», «Noen nye skader og «Lite nye skader» ut fra hvor mange dekar (daa) skadd skog det finnes innenfor ruta. Klikker du på ei rute vises antall dekar med nye skader i de siste 4 ukene innenfor denne ruta.