Hopp til hovedinnholdet

Dette kartlaget viser mengden drept granskog under utbruddet av stor granbarkbille på 1970-tallet. Fargene i kartet øker i intensitet fra grønt og lyst gul til mørkt rød etter hvor stor prosentandel av kubikkmassen av gran i kommunen som ble skadet av granbarkbillen.

Områder med store skader på 1970-tallet kan ha større risiko for barkbilleangrep også i fremtiden. Granskog på visse typer berggrunn med stor oppsprekking innenfor dette området viste seg å ha særlig store skader under barkbilleutbruddet på 1970-tallet. Dette gjelder for eksempel skogområder i Porsgrunn og Larvik. Det kan tenkes at områder med stor skade på 1970-tallet også har andre egenskaper som disponerer for økt utbruddsrisiko. 

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten