Hopp til hovedinnholdet

Mengde granskog

Mengde-granskog

Flere studier viser at mengden av gran er en faktor som bestemmer hvor mye skog som blir drept av stor granbarkbille når den har utbrudd. I områder med mye fullvoksen gran blir en større andel av granskogen skadet av barkbilleangrep. Denne sammenhengen ble påvist under utbruddet i Norge på 1970-tallet og under barkbilleangrepene i Sør-Sverige etter den store stormen Gudrun i 2005.

Ulike barkbillearter angriper trær med ulik tykkelse på barken, og stor granbarkbille foretrekker barktykkelser som er vanlige på middels store til fullvoksne grantrær. Kartvisningen av mengden gran i barkbilleovervåkingen viser andelen av hver kvadratkilometerrute som er dominert av produksjonsskog av gran (dvs. hvor stor prosent av ruten som har mer enn 5 kubikkmeter gran per dekar).

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten