Hopp til hovedinnholdet

Fylkesnivå barkbiller

Fylkesnivå-barkbiller

Barkbilleovervåkingen med feromonfeller har pågått hvert år siden 1979. 1979 og 1980 var de to siste årene av utbruddet som rammet flere av fylkene på Østlandet. Fargegraderingen i kartet viser dagens nivå i prosent av hva det var ved slutten av forrige utbrudd (1979 og 1980) for de hardest rammete fylkene i disse årene (Vestfold, Telemark og Aust-Agder).

Prosenttallet for nivået finner du i boksen som åpnes når du trykker på fylket i kartet. Denne boksen inneholder også en tidsserie for barkbilleovervåkingen i dette fylket siden starten i 1979. Stiplet linje viser hva som var utbruddsnivå for de hardest rammete fylkene ved slutten av utbruddet på 1970-tallet.

Ved å sammenligne nivået for et stort geografisk område, slik som et fylke, kan vi unngå tilfeldige variasjoner som ofte forekommer mellom de enkelte fellene og lokalitetene. 

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten