Hopp til hovedinnholdet

Flisfyring

fyringsanlegget

Flisfyring - Lønnsomt og miljøvennlig

I motsetning til kull, gass og olje er flis fra skogen en fornybar kilde til energi og varme.

Faktaark om flisfyring

Skogen er en kilde til fornybart råstoff. Flis er et sortiment i miksen av ulike bioenergikilder for en fornybar fremtid.

For mange bønder er flis en tilgjengelig energikilde som ikke konkurrerer med hverken matproduksjon eller tømmer til treforedling.

Faktaarkene om flisfyring tar for seg hele verdikjeden – fra hogst og tørking i skogen til oppflising, lagring, tørking og selve fyringen.

- Flis til fyring utgjør en viktig del av bioenergisortimentet. I dag omsettes det cirka en million kubikkmeter skogsflis i Norge hvert år, men potensiale er mye større.

- Råvarer fra skogen spiller en viktig rolle i en fornybar, sirkulær økonomi. Det er jo et mål å øke avvirkningen i Norge, og da vil bioenergi, og sortimenter slik som flis, bli enda viktigere.

Se faktaarkene til venstre på siden.

Kretsllopet_2.PNG
Uansett om treet brennes, eller råtner går karbonet tilbake i kretsløpet.
velte_2.PNG
Før flising bør energivirket tørke på en åpen og solfylt plass, i nærhtene av vei, eller velteplass.
sold_2.PNG
Størrelsen på flisa bestemmes i stor grad av størrelsen på soldet i flishoggeren.
varmeoverføring.png
Varmenettet er ikke bare praktisk og lønnsomt, det gir også en mulighet for ekstra komfort, slik som oppvarmet gårdsplass.