Hopp til hovedinnholdet

Ringråtelaboratoriet

Toppstripe-Cms JISP

 

Våre akkrediterte metoder

Prøve-materiale

Parameter Referanse-standard Metode-prinsipp Intern metode ID
Potet Lys ringråte, Clavibacter sepedonicus Commission Directive 2006/56/EC,
12. 6. 2006
IFAS - Indirect Fluorescent Antibody Stain ME01
Potet Lys ringråte, Clavibacter sepedonicus Commission Directive 2006/56/EC,
12. 6. 2006
Biotest - Isolering i testplanter og selektiv dyrking

ME02

Potet Lys ringråte, Clavibacter sepedonicus EPPO PM
7/59 (1)
Real-time PCR ME03
Potet Lys ringråte, Clavibacter sepedonicus EPPO PM
7/59 (1)
Real-time PCR ME06
Potet Mørk ringråte, Ralstonia solanacearum EPPO PM
7/21 (2)
Real-time PCR ME04
Potet Mørk ringråte, Ralstonia solanacearum EPPO PM
7/21 (2)
Real-time PCR ME05

 

ef-20081204-135533.jpg
Laboratorieansatte og kvalitetsansvarlige ved Ringråtelaboratoriet gleder seg over den første akkrediteringen 10.03.2009. Foto: E. Fløistad