Hopp til hovedinnholdet

Prøvetaking og sending

Planteklin_friskplante_ef-20080811-150102
I denne prøven fant vi flest symptomer på den planten som så friskest ut ved ankomst. Foto: Erling Fløistad

Når du lurer på hva som er galt med en plante og vil sende inn prøver for analyse, er det helt avgjørende for svaret hvilken del av planten som sendes inn. Mange ganger skyldes visne blader og grener i toppen, at noe er galt med rota eller nederste del av stammen. En prøve fra toppen vil da være helt ubrukelig for å finne årsaken til skaden. For potetcystenematoder - PCN - se egen oppskrift.

Tar du prøven selv er det alltid viktig å ta med både det som ser sykt ut, pluss noe av de delene av planten som ikke ser syke ut. Er du i tvil, så ring og spør først.
 
 • Er  plantene små nok, er det en fordel om hele planten sendes inn, med rot og topp
 • Har du mistanke om jordboende skadegjørere må det tas jordprøver. Kontakt Planteklinikken for spesielle retningslinjer.
 • Ved sjukdom på trær, busker og andre store planter, må prøven tas av den sjuke delen av planta
 • Plantedelene som sendes inn må ikke være helt døde og tørre
 • Ta ut prøve av syk gren/skudd og ca. 10 cm inn i friskt vev. Ta med del av rot og rothals om dette er mulig.
 

Hvordan skal prøvene pakkes og sendes?

Prøver må pakkes og sendes, eller leveres, på en slik måte at de ikke tørker ut eller skades før de kommer fram til Planteklinikken. Friske blader og greiner må likevel ikke pakkes for tett og fuktig. Det er ofte en god løsning å legge litt fuktig papir eller lignende i plastposene.

 • Prøver må pakkes i emballasje som tåler å sendes i posten
 • Rot med jord må pakkes for seg i plastpose
 • Plantemateriale pakkes i fuktig papir og legges i plastpose
 • Jordprøver pakkes i plastpose
 • Prøver av innsekter/skadedyr legges i et glass eller eske, med plastpose utenpå.
 • Send pakker som bedriftspakke for å unngå lang tid i posten. Norgespakker kan bruke inntil en uke på å komme fram.
Adresse for prøver: 
NIBIO Planteklinikken
Høgskolevegen 7,
1433 Ås
Planteklin_Godløsning_ef-20140507-081847.jpg
En god løsning for innpakking og sending av prøver til Planteklinikken. Foto: Erling Fløistad

Nematodeprøver

Jordprøver i korn tas ut som beskrevet i veilederen «uttak av jordprøver for analyse av nematoder i korn». For Potetcystenematoder har Mattilsynet utarbeidet en egen veileder for uttak av jordprøver. Det er også laget en egen veileder for uttak av jordprøver i grøntanlegg. Alle de nevnte dokumentene finner du under «lenker» i menyen til venstre på denne siden.  

 

For analyse av frittlevende nematoder er det hensiktsmessig at prøven er på minst 0,5 liter jord. For analyse av potetcystenematoder må størrelsen på prøven være i henhold til Mattilsynets veileder, mens en analyse av korncystenematoder krever minst 1 liter jord. Samleprøven blandes godt før den sendes til planteklinikken i egnet emballasje, for eksempel i en lynlåspose, melkekartong eller plastboks. Emballasjen må være ren og uten skader. Dersom det også tas ut prøve av planter med røtter er det en fordel at dette legges i samme emballasje som jordprøven. Det er viktig at prøven ikke tørker ut før analyse. Dersom prøven ikke sendes umiddelbart etter prøveuttak bør den oppbevares kjølig. Analyserekvisisjonen skal legges ved prøven, men unngå å legge den i direkte kontakt med jorden/planteprøven. Det er viktig at prøven pakkes i emballasje som tåler å sendes i posten, forsendelsen bør ikke ta mer enn 3 dager.

Følgeskriv  

Det er viktig for korrekt diagnose at det følger nøyaktige opplysninger med hver prøve. Vi kan ikke behandle prøver dersom i ikke har fullstendig svaradresse.

Vær derfor venlig å fylle ut følgeskriv og legg ved når prøver sendes til Planteklinikken.

Er prøven en jordprøve som skal undersøkes for nematoder, bruker du Analyserekvivisjon nematoder.

Begge dokumentene er lista til venstre på denne siden.

Følgeskriv prøver til planteklinikken

0.054 MB doc

Analyserekvisisjon - frittlevende nematoder

Sist revidert 14. mai 2020

0.102 MB docx

Analyserekvisisjon potetcystenematoder - PCN

Revidert per 14. mai 2020

0.102 MB docx

Analyserekvisisjon PCN - sertifiserte settepoteter

Revidert per 14. mai 2020

0.102 MB docx

Analyserekvisisjon - nematoder i korn

Sist revidert 15. mars 2022

0.105 MB docx

Protokoll for prøveuttak for testing av smitte av gulrotsjukdommer

0.077 MB pdf

Veileder: Uttak av prøver for jordboende nematoder i grøntanlegg

3.197 MB pdf

Varsling

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)(§ 6) sier at mistanke om planteskadegjørere som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, skal meldes til Mattilsynet. Med samfunnsmessige konsekvenser menes både miljømessige og økonomiske konsekvenser. Som referanselaboratorium for Mattilsynet, er NIBIO pålagt å melde alle positive funn av karanteneskadegjørere.

Lagring av data

Lagring av Informasjon om prøven blir oppbevart hos NIBIO i tilgangskontrollert database. Ved å undertegne rekvisisjonen, samtykkes det til at resultater og prøvemateriale kan brukes til forskning dersom ingen annen avtale er inngått. Ved eventuell publisering av data blir prøvematerialet avidentifisert slik at prøven eller resultater av analyser ikke kan spores tilbake til innsender av prøven.