Prøvetaking og sending

Planteklin_friskplante_ef-20080811-150102
I denne prøven fant vi flest symptomer på den planten som så friskest ut ved ankomst. Foto: Erling Fløistad

Når du lurer på hva som er galt med en plante og vil sende inn prøver for analyse, er det helt avgjørende for svaret hvilken del av planten som sendes inn. Mange ganger skyldes visne blader og grener i toppen, at noe er galt med rota eller nederste del av stammen. En prøve fra toppen vil da være helt ubrukelig for å finne årsaken til skaden. For potetcystenematoder - PCN - se egen oppskrift.

Tar du prøven selv er det alltid viktig å ta med både det som ser sykt ut, pluss noe av de delene av planten som ikke ser syke ut. Er du i tvil, så ring og spør først.

 • Er  plantene små nok, er det en fordel om hele planten sendes inn, med rot og topp
 • Har du mistanke om jordboende skadegjørere må det tas jordprøver. Kontakt Planteklinikken for spesielle retningslinjer.
 • Ved sjukdom på trær, busker og andre store planter, må prøven tas av den sjuke delen av planta
 • Plantedelene som sendes inn må ikke være helt døde og tørre
 • Ta ut prøve av syk gren/skudd og ca. 10 cm inn i friskt vev. Ta med del av rot og rothals om dette er mulig.
 

Hvordan skal prøvene pakkes og sendes?

Prøver må pakkes og sendes, eller leveres, på en slik måte at de ikke tørker ut eller skades før de kommer fram til Planteklinikken. Friske blader og greiner må likevel ikke pakkes for tett og fuktig. Det er ofte en god løsning å legge litt fuktig papir eller lignende i plastposene.

 • Prøver må pakkes i emballasje som tåler å sendes i posten
 • Rot med jord må pakkes for seg i plastpose
 • Plantemateriale pakkes i fuktig papir og legges i plastpose
 • Jordprøver pakkes i plastpose
 • Prøver av innsekter/skadedyr legges i et glass eller eske, med plastpose utenpå.
 • Send pakker som bedriftspakke for å unngå lang tid i posten. Norgespakker kan bruke inntil en uke på å komme fram.
Planteklin_Godløsning_ef-20140507-081847.jpg
En god løsning for innpakking og sending av prøver til Planteklinikken. Foto: Erling Fløistad

Potetcystenematoder - PCN

Det er Mattilsynet som utfomer krav til prøver av jord som skal kontrolleres for innhold av PCN. Se Mattilsynets egne sider med veiledning for slike prøver. Når prøvene er tatt ut slik Mattilsynet foreskriver, sendes de til Planteklinikken for analyse.
 

Følgeskriv  

Det er viktig for korrekt diagnose at det følger nøyaktige opplysninger med hver prøve. Vi kan ikke behandle prøver dersom i ikke har fullstendig svaradresse.

Vær derfor venlig å fylle ut følgeskriv og legg ved når prøver sendes til Planteklinikken.

Er prøven en jordprøve som skal undersøkes for nematoder, bruker du Analyserekvivisjon nematoder.

Begge dokumentene er lista til venstre på denne siden.