Prøvepris varierer med analysemetode og antall prøver som skal analyseres samtidig.

  • Standard enkle analyser har faste priser
  • Minstepris for en enkelt standard planteprøve er kr 600,-
  • For noen prøvetyper vil prisen avhenge av antall prøver som skal behandles samtidig.
  • Analyser som krever merarbeid utover standard prøvebehandling vil ha høyere pris. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Analysepriser

Prisliste for standard enkle analyser av prøver med planteskadegjørere. Prisene er oppgitt uten MVA. 

 

Prisliste

0.035 MB pdf

Adresse

Planteklinikken, NIBIO, Høgskoleveien 7,
1433 Ås. 

Akkrediteringsdokumenter

 

Akkrediteringsomfang for TEST 035