Prøvepris varierer med analysemetode og antall prøver som skal analyseres samtidig.

  • Standard enkle analyser har faste priser
  • Minstepris for en enkelt standard planteprøve er kr 600,-
  • For noen prøvetyper vil prisen avhenge av antall prøver som skal behandles samtidig.
  • Analyser som krever merarbeid utover standard prøvebehandling vil ha høyere pris. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Analysepriser

Prisliste for standard enkle analyser av prøver med planteskadegjørere. Prisene er oppgitt uten MVA. 

 

Organisme

Prøvetype

Kr  .

Virus

Påvisning av ett virus med ELISA

800,-

Påvisning med testplanter/fangstplanter

800,- til
1 500,-

Påvisning av virus og fytoplasma med PCR

*

Bakterier

Påvisning ved inkubering/isolering

950,-

Påvisning ved isolering/fettsyreanalyse

1 900,-

Mange analyser/analyse av større serier prøver

Etter avtale

Sopper

Påvisning til slekt ved inkubering/isolering til kunstig næringssubstrat

950,-

Påvisning til slekt ved PCR

*

Mer krevende artsbestemmelse

Etter avtale

Nematoder

Påvisning av potetcystenematoder (PCN)

Etter avtale

Påvisning av andre cystenematoder i jord,
1 prøve

500,-

Påvisning av andre cystenematoder i jord, minimum 2 prøver

350,-

Frittlevende nematoder i jord

1 500,-

Frittlevende nematoder i planter

1 500,-

Insekter og midd

Identifisering til slekt/art

500,- til 3 000,-

Ugras o.a. planter

Identifisering til slekt/art

500,- til 3 000,-

   

* PCR: Ved 7 prøver og flere, kr 900 per prøve, viroider kr 1200.
Ved færre samtidige prøve, pris på forespørsel.

Adresse

Planteklinikken, NIBIO, Høgskoleveien 7,
1433 Ås. 

Akkrediteringsdokumenter

Akkrediteringsomfang for TEST 035