Prøvepris varierer med analysemetode og antall prøver som skal analyseres samtidig.

  • Standard enkle analyser har faste priser
  • Minstepris for en enkelt standard planteprøve er kr 600,-
  • For noen prøvetyper vil prisen avhenge av antall prøver som skal behandles samtidig.
  • Analyser som krever merarbeid utover standard prøvebehandling vil ha høyere pris. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Analysepriser

Prisliste for standard enkle analyser av prøver med planteskadegjørere. Prisene er oppgitt uten MVA. 

 

Organisme

Prøvetype

Kr  .

Virus

Påvisning av ett virus med ELISA

800,-

Påvisning med testplanter/fangstplanter

800,- til
1 500,-

Påvisning av virus og fytoplasma med PCR

*

Bakterier

Påvisning ved inkubering/isolering

950,-

Påvisning ved isolering/fettsyreanalyse

1 900,-

Mange analyser/analyse av større serier prøver

Etter avtale

Sopper

Påvisning til slekt ved inkubering/isolering til kunstig næringssubstrat

950,-

Påvisning til slekt ved PCR

*

Mer krevende artsbestemmelse

Etter avtale

Nematoder

 

Jordprøve for påvisning av cystenematoder i potet

500,-

Jordprøve for påvisning av cystenematoder i korn

500,-

Jordprøve, påvisning av frittlevende nematoder

2 000,-

Planteprøve, påvisning av bladnematoder eller stengelnematoder

1 500,-

Kompost og slam, påvisning av nematoder

2 500,-

Kompost og slam, påvisning av kun PCN

2 000,-

Jordprøve for påvisning av cystenematoder

500,-

Cystenematode identifikasjon slekt (korn, potet elle andre cystenematoder)

500,-
Identifikasjon til gul/hvit PCN morfologi 2 000,-

Bekreftelse med PCR 1-9 prøver

3 000,- + 500,- pr. prøve

Bekreftelse med PCR, 10 prøver eller mer

500,-

Nematode identifikasjon frittlevende slekt/art (planteparasittære)

2 000,-

Nematode identifikasjon frittlevende slekt/art (ikke planteparasittære)

2 000,-

Insekter og midd

Identifisering til slekt/art

500,- til 3 000,-

Ugras o.a. planter

Identifisering til slekt/art

500,- til 3 000,-

   

* Kostnad for PCR er høy pr prøve ved analyse av færre enn 10 prøver. Vi tar derfor et oppstartsgebyr på 3000 kr for prøveserier under 10 prøver.

Adresse

Planteklinikken, NIBIO, Høgskoleveien 7,
1433 Ås. 

Akkrediteringsdokumenter

Akkrediteringsomfang for TEST 035