Prøvepris varierer med analysemetode og antall prøver som skal analyseres samtidig.

  • Standard enkle analyser har faste priser
  • Minstepris for en enkelt standard planteprøve er kr 600,-
  • For noen prøvetyper vil prisen avhenge av antall prøver som skal behandles samtidig.
  • Analyser som krever merarbeid utover standard prøvebehandling vil ha høyere pris. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Analysepriser

Prisliste for standard enkle analyser av prøver med planteskadegjørere. Prisene er oppgitt uten MVA. 

 

Organisme

Prøvetype

Kr  .

Virus

Påvisning av ett virus med ELISA

800 + 200 pr. prøve, 1-10 prøver

Påvisning med testplanter/fangstplanter

800,- til
1 500,-

Påvisning av virus og fytoplasma med PCR

*

Bakterier

Påvisning ved inkubering/isolering

950,-

Påvisning ved isolering/fettsyreanalyse

1 900,-

Mange analyser/analyse av større serier prøver

Etter avtale

Sopper

Påvisning til slekt ved inkubering/isolering til kunstig næringssubstrat

600 - 1125,-

Påvisning til slekt ved PCR

*

Mer krevende artsbestemmelse

Etter avtale

Nematoder

 

Jordprøve for påvisning av cystenematoder i potet

500,-

Jordprøve for påvisning av cystenematoder i korn

500,-

Jordprøve, påvisning av frittlevende nematoder

2 000,-

Planteprøve, påvisning av bladnematoder eller stengelnematoder

1 500,-

Kompost og slam, påvisning av nematoder

2 500,-

Kompost og slam, påvisning av kun PCN

2 000,-

Jordprøve for påvisning av cystenematoder

500,-

Cystenematode identifikasjon slekt (korn, potet elle andre cystenematoder)

500,-
Identifikasjon til gul/hvit PCN morfologi 2 000,-

Bekreftelse med PCR 1-9 prøver

3 000,- + 500,- pr. prøve

Bekreftelse med PCR, 10 prøver eller mer

500,-

Nematode identifikasjon frittlevende slekt/art (planteparasittære)

2 000,-

Nematode identifikasjon frittlevende slekt/art (ikke planteparasittære)

2 000,-

Insekter og midd

Identifisering til slekt/art

500,- til 3 000,-

Ugras o.a. planter

Identifisering til slekt/art

500,- til 3 000,-

   

* PCR/Sekvensering:
Oppstart: 3000 kr + 500 per delprøve.

Adresse

Planteklinikken, NIBIO, Høgskoleveien 7,
1433 Ås. 

Akkrediteringsdokumenter

 

Akkrediteringsomfang for TEST 035