Hopp til hovedinnholdet

Tjenester og priser

Planteklin_ast-20090219-125550

Prøvepris varierer med analysemetode og antall prøver som skal analyseres samtidig.

  • Standard enkle analyser har faste priser
  • Minstepris for en enkelt standard planteprøve er kr 600,-
  • For noen prøvetyper vil prisen avhenge av antall prøver som skal behandles samtidig.
  • Analyser som krever merarbeid utover standard prøvebehandling vil ha høyere pris. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Analysepriser

Prisliste for standard enkle analyser av prøver med planteskadegjørere. Prisene er oppgitt uten MVA. 

Se mer om ansvarsbegrensning i Alminnelige betingelser.

 

Prisliste

0.148 MB pdf

Alminnelige bestemmelser for Planteklinikken

0.099 MB pdf

Adresse

Planteklinikken, NIBIO, Høgskoleveien 7,
1433 Ås. 

Akkrediteringsdokumenter

 

Akkrediteringsomfang for TEST 035