Informasjonsmateriell til anleggseiere

Vannområdeutvalget Morsa har utarbeidet nyttig informasjonsmateriell til eiere av mindre avløpsrenseanlegg. For at avløpsrenseanleggene skal fungere som forutsatt, er det viktig at anleggseiere vet hvordan anleggene fungerer. Informasjonsbrosjyre, -folder og huskeliste med viktige punkter er derfor utarbeidet. Alle anleggseiere får tilsendt informasjonsmaterialet i posten, og det inviteres til informasjonsmøte i de ulike kommunene.

KONTAKTPERSON