Vannforsyning i fritidsbebyggelse

I mange hytteområder har hyttene både egen brønn for vannforsyning og separat avløpsrenseanlegg, samt at avstanden mellom hyttene er begrenset. For å unngå bruker- og forurensningskonflikter mellom utslipp av avløpsvann og drikkevannsforsyning, er det viktig at det gjøres grundige undersøkelser og vurderinger i forbindelse med utslippssøknader for innlegging av vann og etablering av separate avløpsrenseanlegg i hyttebebyggelse.