Utslipp i hyttebebyggelse

Mange hytteområder er lokalisert i sårbare fjell- eller kystområder. Det er derfor viktig at det gjøres grundige vurderinger av resipientforholdene før man tillater utslipp av avløpsvann i disse områdene.

KONTAKTPERSON