Kommunal kompetanse

Det er viktig at saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene har tilstrekkelig kompetanse for å kunne gjennomføre kommunale oppgaver knyttet til mindre avløpsanlegg.

KONTAKTPERSON

Tjenester

Nettkurs: Innføring i mindre avløpsrenseanlegg

Forurensningsforskriften gir kommunene stor handlefrihet når det gjelder å godkjenne avløpsanlegg. Mange kommuner ønsker derfor å bygge opp sin kompetanse på dette området.

Mer informasjon
Kompetansegivende kurs i mindre avløpsanlegg

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanelgg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging

Mer informasjon Til tjenesten