Gress til grøntanlegg

Fagfeltet ‘Gress til grøntanlegg’ strekker seg fra revegetering av naturområder til intensivt vedlikeholdte golfgreener. Mellom disse ytterpunktene ligger gress på campingplasser, strand- og rekreasjonsområder, torvtak, parkplen, privathager og fotballanlegg.

Vår virksomhet dreier seg mye om gress på golfbaner, fordi golfspillere investerer i forskning gjennom en nordisk forskningsstiftelse; STERF. På deres hjemmeside ligger mange av våre håndbøker og faktaark om skjøtsel av sportsgress. Forskningen dreier seg om gress for nordisk klima og miljøvennlig og effektiv bruk av gjødsel, vann og plantevernmidler. Vinteroverlevelse får også mye oppmerksomhet, og vi har et eget laboratorium for diagnostisering av sykdom på gress til grøntanlegg. Mesteparten av aktiviteten foregår på NIBIO Landvik ved Grimstad, som har et av Europas mest moderne anlegg for forskning på gress til grøntanlegg.

Tjenester

Bestemmelse av sykdommer på gress til grøntanlegg

Identifikasjon av en skadegjører er det første trinnet i integrert plantevern.

Mer informasjon