Planteforedling og godkjenning av plantesorter

Genetisk variasjon hos nytteplantene er grunnlaget for planteforedling og sortsmangfold og grunnlaget for vår jordbruksbaserte sivilisasjon. I temaartiklene under kan du lese om planteforedling, godkjenning av plantesorter og om bestemmelser for såkalte bevaringssorter.

I planteforedling er det nødvendig å gjennomføre kontrollert kryssing av ulike genotyper. Her hindres tilfeldig pollinering i et plantefelt hos Graminor.
I planteforedling er det nødvendig å gjennomføre kontrollert kryssing av ulike genotyper. Her hindres tilfeldig pollinering i et plantefelt hos Graminor. Foto: Åsmund Asdal
hvetefrøOveHetland.jpg
Foredling av hvete er storindustri og nye og bedre sorter har bidratt til å øke verdens matproduksjon betydelig. Foto: Ove Hetland

Planteforedling er en nødvendig forutsetning for utvikling av landbruk og matproduksjon. I disse tider med utsikter til endret klima er dette viktigere enn noensinne.

Klimaforskere sier av vi vil få et varmere og villere klima. Vi får varmere sommer og lengre vekstsesong, noen steder lengre perioder med tørke og andre steder perioder med mer regn. Lengre vekstsesong kan for en del produksjoner føre til økte avlinger forutsatt at vi har sorter som kan utnytte den lange sommeren. På den annen side kan flerårige planter som er tilpasset en kald, men stabil vinter få problemer med kort og ustabil hvileperiode.

Varmere og våtere klima fører sannsynligvis til at vi får inn nye plantesykdommer og da trenger vi nye resistente sorter. 

Det er sannsynlig at vi for en del kulturer kan benytte sorter utviklet for andre og varmere himmelstrøk, mens det fore en del arter som er tilpasset våre lange daglengder vil være nødvendig med sorter tilpasset dette.

I sum er det viktig å opprettholde en norsk planteforedling og det er viktig å ha et bevart genetisk mangfold som forskere og planteforedlere kan hente genmateriale fra.