Planteforedling og godkjenning av plantesorter

Genetisk variasjon hos nytteplantene er grunnlaget for planteforedling og sortsmangfold og grunnlaget for vår jordbruksbaserte sivilisasjon. I temaartiklene under kan du lese om planteforedling, godkjenning av plantesorter og om bestemmelser for såkalte bevaringssorter.

Foredling Graminor
I planteforedling er det nødvendig å gjennomføre kontrollert kryssing av ulike genotyper. Her hindres tilfeldig pollinering i et plantefelt hos Graminor. Foto: Åsmund Asdal
KONTAKTPERSON
hvetefrøOveHetland.jpg
Foredling av hvete er storindustri og nye og bedre sorter har bidratt til å øke verdens matproduksjon betydelig. Foto: Ove Hetland