Vinnere av PLANTEARVEN-prisen fra 2017

PLANTEARVEN-prisen deles ut av Norsk genressurssenter hvert år og ble første gang delt ut i 2006. Nyhetssakene som er skrevet om vinnerne fra 2017 til i dag finner du nedenfor.

PLANTEARVEN–prisen er opprettet for å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke det norske mangfoldet er.

Prisen er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk variasjon og mangfold i Norge.

Prisvinnerne er presentert i egne nyhetsartikler på denne siden.