Storfe

Status for de bevaringsverdige storferasene

STN2 2017 Foto Nina Sæther-Kyr
Foto: Nina Svartedal

Flere kyr av de bevaringsverdige storferaser 

Det er en god nyhet for alle som er opptatt av de bevaringsverdige storferasene at det stadig blir flere av dem. Antall besetninger holder seg stort sett stabilt som indikerer at hver besetning har økt det siste året.
 

Tabell 1.  Antall avlskyr av de bevaringsverdige storferasene. Kilde: Kuregisteret ved Norsk genressurssenter

  Sidet trønderfe og nordlandsfe Vestlandsk fjordfe Telemarkfe Vestlandsk raudkolle Dølafe Østlandsk rødkolle
2011 1 016 426 333 130 121 129
2012 1 135 456 301 119 130 166
2013 1 191 555 276 128 133 199
2014 1 468 561 298 146 157 222
2015 1 556 692 339 139 188 303
2016 1 655 717 380 153 223 356
2017 1 657 775 354 155 240 402
2018 1 776 823 387 183 258 452
2019 1 733 930 435 209 285 452
2020 1 806 1 018 485 233 305 473
2021 1 965 1 178 490 284 349 562

 

 

Tabell 2. Antall besetninger med de bevaringsverdige storferasene. Kilde: Kuregisteret  ved Norsk genressurssenter

  Sidet 
trønderfe
og
nordlandsfe
Vestlandsk
fjordfe
Telemarksfe Vestlandsk
raudkolle
Dølafe Østlandsk
rødkolle
2011 263 96 98 47 45 24
2012 276 105 83 49 47 24
2013 277 111 81 46 49 31
2014 309 117 94 49 51 45
2015 304 139 98 49 53 49
2016 306 138 100 53 65 51
2017 320 152 113 46 63 57
2018 328 158 114 53 61 57
2019 329 176 110 55 67 58
2020 333 196 112 55 76 59
2021 334 216 109 62 83 66

 
Status og nøkkeltall

Følg lenken oppe til venstre "Nøkkeltall om de bevaringsverdige storferasene" for å finne oppdaterte rapporter om utviklingen for de bevaringsverdige storferasene. Norsk genressurssenter publiserer to rapporter årlig om status og utvikling. Til 1. mars publiseres "Status for rasene omfattet av "Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrrase", og i juni publiseres en utdypet rapport "Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter".

I disse rapportene kan man lese alt om hvordan populasjonene har utviklet seg i antall, i driftsform, i hvilke tilskuddsordninger man finner de bevaringsverdige rasene og kart som viser utbredelsen i Norge.