Storfe

Status for de bevaringsverdige storferasene

STN2 2017 Foto Nina Sæther-Kyr
Foto: Nina Svartedal

Flere kyr av de bevaringsverdige storferaser 

Det er en god nyhet for alle som er opptatt av de bevaringsverdige storferasene at det stadig blir flere av dem. Antall besetninger holder seg stort sett stabilt som indikerer at hver besetning har økt det siste året.
 

Tabell 1.  Antall avlskyr av de bevaringsverdige storferasene. Kilde: Kuregisteret ved Norsk genressurssenter

 Sidet trønderfe og nordlandsfeVestlandsk fjordfeTelemarkfeVestlandsk raudkolleDølafeØstlandsk rødkolle
20111 016426333130121129
20121 135456301119130166
20131 191555276128133199
20141 468561298146157222
20151 556692339139188303
20161 655717380153223356
20171 657775354155240402
20181 776823387183258452
20191 733930435209285452
20201 8061 018485233305473
20211 9651 178490284349562
20222 1741 292506307350574
20232 2811 385572357372542

 

Status og nøkkeltall

I juni hvert år publiserer Norsk genressurssenter rapporten "Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter". Der finner man definisjoner på de ulike parameterne som brukes samt data om hvordan populasjonene har utviklet seg i antall, i driftsform, i hvilke tilskuddsordninger man finner de bevaringsverdige rasene og kart som viser utbredelsen i Norge.

Tabell 2. Antall ammekyr og melkekyr av de bevaringsverdige storferasene

 Sidet trønderfe og nordlandsfeTelemarksfeDølafeØstlandsk rødkolleVestlandsk raudkolleVestlandsk fjordfe Totalt antall
 AmmekyrMelkekyrAmmekyrMelkekyrAmmekyrMelkekyrAmmekyrMelkekyrAmmekyrMelkekyrAmmekyrMelkekyrAmmekyrMelkekyr
20121867667718588371284437861422666581 384
20132397816517789401524941811952847811 412
201447479392164118431694879762133001 1451 424
2015620777138172132462485284623242981 5461 407
20167118051721631685730055100503912981 8421 428
20189457362051652094940044128475332502 4201 291
20199146832341692215740440147476162442 5361 240
20209227222581832444741746148587182572 7071 313
20211 1097042631852784950043187748602373 1971 292
202212976412591982994652244200819542383 5311 248
202316316623182113403949632254851 1302364 1691 265