Storfe

Status for de bevaringsverdige storferasene

STN2 2017 Foto Nina Sæther-Kyr
Foto: Nina Sæther
KONTAKTPERSON

Flest ammekyr av de bevaringsverdige storferasene

De bevaringsverdige storferasene ser ut til å være populære som ammekyr. Figur 2 viser fordelingen mellom ammekyr og melkekyr for hver av de bevaringsverdige storferasene i 2011 og 2018. Det er en klar tendens til at andelen ammekyr har økt i denne perioden, fra 23 prosent til 57 prosent for alle rasene samlet. Det er STN som har høyest andel mjølkekyr (53 prosent) mens østlandsk rødkolle bare har 12 prosent kyr i 2018. 

Figur-Ammeku-melkeku
Figur 2.  Prosentvis fordeling mellom melkekyr og ammekyr av de bevaringsverdige storferasene i 2011 og 2018. Kilde: Kuregisteret ved Norsk genressurssenter.