Grad av truethet for de nasjonale rasene

De nasjonale rasene inndelt etter grad av truethet.

Nedenfor vises listen over alle raser som er definert som nasjonale og deres grad av truethet. Listen er oppdatert i november 2019. Kriteriene for at en rase skal regnes som bevaringsverdig er utarbeidet av Norsk genressurssenter i samarbeid med Genressursutvalget for husdyr.

Mer om bevaringsverdige husdyrraser

 

 

Storfe

Bare lagret i frossen genbankKritiskTruetSårbarIkke truet
Dølafe  x  
Norsk rødt fe (NRF)    x
Sidet trønderfe og nordlandsfe  x  
Telemarkfe  x  
Vestlandsk fjordfe  x  
Vestlandsk raudkolle  x  
Østlandsk rødkolle  x  
      
SvinBare lagret i frossen genbankKritiskTruetSårbarIkke truet
Norsvin landsvin    x
Norsvin Yorkshirex    

 

HestBare lagret i frossen genbankKritiskTruetSårbarIkke truet
Dølahest  x  
Fjordhest  x  
Nordlandshest/ Lyngshest  x  
Norsk kaldblodstraver   x 
FjørfeBare lagret i frossen genbankKritiskTruetSårbarIkke truet
Norsk Hvit Gås x   
Smålensgås x   
Norsk Jærhøns  x  
      
SauBare lagret i frossen genbankKritiskTruetSårbarIkke Truet
Blæset sau   x 
Dalasau  x  
Fuglestadbrogete sau  x  
Gammelnorsk sau    x
Gammelnorsk spælsau    x
Grå trøndersau  x  
Norsk kvit sau    x
Norsk pelssau    x
Rygjasau  x  
Sjeviot    x
Spælsau    x
Steigarsau  x  
GeitBare lagret i frossen genbankKritiskTruetSårbarIkke Truet
Kystgeit  x  
Norsk melkegeit    x
KaninBare lagret i frossen genbankKritiskTruetSårbarIkke Truet
Trønderkanin x   
BierBare lagret i frossen genbankKritiskTruetSårbarIkke Truet
Brun Bie x   
HunderBare lagret i frossen genbankKritiskTruetSårbarIkke Truet
Dunker x   
Haldenstøver x   
Hygenhund x   
Lundehund x   
Norsk buhund x   
Norsk elghund grå    x
Norsk elghund sort x