Nyheter fra Norsk genressurssenter

Her publiseres nyheter fra Norsk genressurssenter

Frø og sæd
Foto: NIBIO
Ellen_Zakariassen_nmbu-050958.jpg
Ellen Zakariassen. Foto: NMBU

 

 

 

 

Olav_Anne_Marie.JPG
Olav Garås og Anne-Marie Heggemsnes representerer hagegruppene ved Lier bygdetun. Foto: Linn Borgen Nilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMBU-044572.jpg
Åsmund Bjørnstad , NMBU

Plantearven-prisen 2022

Av nominasjonene til årets Plantearven-pris har juryen blitt enige om følgende tre finalister: Ellen Zakariassen, Hagegruppene på Lier Bygdetun og Åsmund Bjørnstad.

Prisvinneren 2022 vil annonseres på genressursseminaret «Mangfold for beredskap, utvikling og matsikkerhet» på Vitenparken i Ås 30. august, 2022. 

 

Årets Plantearven-finalister:

Ellen Zakariassen, Overingeniør, NMBU

Ellen Zakariassen er utdannet gartner og har jobbet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) siden 1981. Gjennom sitt virke ved Institutt for landskapsarkitektur har Ellen tatt imot, oppformert og plantet ut materiale som flere generasjoner av vitenskapelig ansatte har samlet inn. I tillegg til å vedlikeholde klonsamlingene og følge opp den praktiske delen av undervisningen har Ellen bidratt stort til formidling av arbeidet, både i form av artikler, fagdager og omvisninger. Ellens store arbeidskapasitet og planteinteresse har vært enestående og viktig for plantesamlingene ved NMBU og hennes innsats var også sterkt medvirkende til at det ble grunnlag for å etablere Norges landskapslaboratorium.

Hager og plantesamlinger krever mye kunnskap og kontinuerlig tilsyn. Det praktiske arbeidet med å skjøtte hager og plantesamlinger er helt essensielt for bevaringsarbeidet i Norge. Juryen ønsker å trekke frem Ellen som et godt eksempel på viktigheten av dyktige gartnere og plantevitere som vedlikeholder hager og bevaringssamlinger år etter år, med mye kunnskap og stort engasjement.

 

Hagegruppene ved Lier Bygdetun

Lier bygdetun drives som en stiftelse med formål om å etablere og drive et bygdetun for Lier. Driften baserer seg i stor grad på frivilling innsats fra et stort antall personer med tilknytning til historielag og andre foreninger. Pomologisk utvalg og rose- og staudegruppa består av ca. 15 personer som har etablert og gjennom mange år har tatt vare på bevaringssamlingen av frukttrær og prydplanter ved Lier bygdetun.

Allerede på 1990-tallet begynte Pomologisk utvalg ved bygdetunet å samle inn historiske fruktsorter fra eldre frukthager i distriktet, og stiftelsen har i dag en av landets største og mest innholdsrike samlinger av eplesorter. I tillegg til dette har rose- og staudegruppa ved Lier bygdetun kartlagt og samlet inn et stort antall gamle stauder, krydder og medisinplanter og ivaretar i dag rose-, staude- og kjøkkenhagene. Hagene ved Lier bygdetun besøkes av både privatpersoner, skoler og andre grupper og inviterer til flere årlige arrangementer og festivaler.

De frivillige i hagegruppene har gjort en enorm innsats gjennom mange år for å etablere, vedlikeholde og formidle informasjon om fruktdyrking hagebruk og lokale tradisjoner. De fleste av medlemmene i gruppene er pensjonister og felles for de er det store engasjementet for plantearven i Norge. Lier bygdetun er en viktig brikke i det norske bevaringssystemet og et prakteksempel på verdien av frivillig arbeid over mange år. Juryen ønsker å trekke frem det store engasjementet og innsatsen til de mange frivillige i Pomologisk utvalg og rose- og staudegruppa.

 

Åsmund Bjørnstad, Professor emeritus, NMBU

Åsmund Bjørnstad er en kjent forsker og formidler som har viet mesteparten av sin yrkeskarriere til genetiske studier av kulturvekster. Hans interesser favner svært vidt fra kulturhistorie til molekylærgenetikk, og han evner å formidle fagstoff på en enestående måte til et bredt publikum. Gjennom sitt faglige virke som professor ved NMBU har Åsmund hovedsakelig jobbet med korn og ledet mange prosjekter med fokus på å kartlegge genetisk variasjon og gjøre nye genetiske egenskaper tilgjengelig for planteforedlere og produsenter. Hans forskning har bl.a. hatt stor betydning for den genetiske framgangen som er oppnådd i form av nye norske havresorter. Åsmund Bjørnstad har også lagt ned et stort arbeid internasjonalt, gjennom verv og oppdrag for internasjonale organisasjoner. Mest kjent er han for allmenheten gjennom sitt forfatterskap, både av bøker, diktsamlinger og faglige kronikker med utgangspunkt i sin kunnskap om planter og korn spesielt. Han publiserte nylig sitt store verk «Kornboka. Brødets og ølets historie», som nå presenteres landet rundt.

Åsmund Bjørnstad har vært en viktig og mangeårig bidragsyter til faget genetikk og til planteforedlingen i Norge. Juryen fremhever spesielt hans brede, faglige ekspertise og eksepsjonelle formidlingsevne.

 

Her finner du lenker til nye nettsider og de siste nyhetene og  nytt fra Norsk genressurssenter.

Følg oss gjerne på Facebook!