Hopp til hovedinnholdet

Smålensgås

P9161123-20080916-A Rehnberg- Norsk genressurssenter- Skog og landskap_smålensgås
Foto: Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO

Smålensgås regnes som den opprinnelige norske landrasegåsa. Den har også tidligere vært kalt norsk flekket gås og norsk landgås.

Standardisering av rasen ble gjennomført i Østfold på begynnelsen av 1900-tallet, der den gamle betegnelsen for fylket var Smaalenene og derav navnet på rasen. Det er grunn til å tro at rasen oppstod ved at østfoldingene som reiste til Sverige tok med gås hjem. Her avlet man så fram dyr med det karakteristiske våpenskjold på ryggen.

Utseende

Smålensgåsa er hvit med mørke flekker eller skjolder. Av utseende ligner smålensgås mye på skånegås, men skånegåsen er en del større. Smålensgåsen er en nøysom og robust gås, og god til å utnytte grovfôr. Gåsa er en god ruger og egner seg derfor godt til de som ønsker en naturlig produksjon av kyllinger.

Bevaringsarbeidet for smålensgåsa

Bevaringsarbeidet for rasen tok til i perioden 1995-98, med en omfattende registrering av smålensgås i landet. I dag har Norsk genressurssenter avtale med en bevaringsbesetning for rasen på Holte gård i Drangedal. Denne besetningen selger rugeegg og livdyr til interesserte over hele landet i tillegg til å ha en stor stamme som sikrer at rasen har en viss minstepopulasjon. Det er ikke mulig å fryse ned sæd eller egg fra gås, derfor er det nødvendig å sikre rasen med levende dyr i en bevaringsbesetning.

Tilpasning til restriksjoner mot utendørs hold av gås

Da det i 2006 ble innført restriksjoner mot utendørs hold av fjørfe, som en følge av fugleinfluensaen, gikk dette hardt ut over alt hobbyfjørfe, og spesielt de rasene som det allerede var svært få av, slik som smålensgåsa.  Mange hobbyprodusenter slaktet ned besetningen sin da de ikke så det som mulig å holde dyrene inne store deler av sommersesongen. Etter et par-tre år med restriksjoner på utegang av fjørfe i hovedtrekkperioden om våren, så det ut til at fjørfeentusiastene ble vant med den nye situasjonen og fant praktiske løsninger slik at hobbyfjørfeholdet tok seg opp igjen. 

Da det igjen ble innført restriksjoner mot utendørs hold av fjørfe i 2021 kan dette ha gått hardt utover bestanden av de norske gåserasene, men dette har vi dessverre ingen god oversikt over. Bevaringsbesetningen på Holte gård melder riktignok om god etterspørsel etter livdyr og rugeegg, så interessen for gåsehold ser ut til å holde seg til tross for at Mattilsynet på grunn av frykt for utbrudd av fugleinfluensa i perioder innfører forbud mot å ha fjørfe ute under åpen himmel