Hopp til hovedinnholdet

Naturtypar

naturtyper_Borrfjellet Nørdalen_Os_260613_YNR
Borrfjellet, Os.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO

Kartet viser naturtypar som er viktige for biologisk mangfald som heilt eller delvis kan avleiast frå vegetasjonskartet.

Typeinndelinga følgjer nokolunde Direktoratet for naturforvaltning sitt system for registrering av naturtypar i kommunane (DN-håndbok 13-1999).
 
I tillegg er klassen frodige område i fjellet teke med, da dette er særleg viktige areal i snaufjellet.
 
 

Omkoding fra vegetasjonstype til naturtype

0.099 MB pdf

KONTAKTPERSON