Hopp til hovedinnholdet

Hovudtrekk i vegetasjonen

Hovedtrekk-Meløya_Einunndalen_Folldal_230817_YNR
Fra Meløya, Folldal.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO

Kartet er ei forenkling av vegetasjonskartet og viser vegetasjonsdekket delt inn i 10 hovudgrupper.

For å få fram hovudtrekk i vegetasjonsfordelinga kan vegetasjonstypane grupperast på ulike måtar som syner einingar som vil tre klart fram i landskapet. Hovudtrekk i vegetasjonen gjev saman med det topografiske grunnlaget, eit godt bilete av landskapet som kan vera nyttig i mange planleggingssituasjonar.
 
Forenklingar av vegetasjonskartet kan gjera kartet lettare tilgjengeleg og tene som bakgrunnsinformasjon ved presentasjon av ulike andre karttema. Dei 10 hovudgruppene er: 
KONTAKTPERSON