Gratulerer med flaggermuskasse!

Takk for at du blir med på NIBIOs folkeforskningsprosjekt. Vi håper du også vil være med å samle litt data gjennom sommeren, slik at vi samlet sett får mer kunnskap om flaggermusenes bruk av kasser, men også om utbredelsen til flaggermus i Norge.

RVP_1286 copy-cropped
Foto: Ragnar Våga Pedersen
Send inn til:

Send bildet som viser kassens nummer og hvordan den er hengt opp, og eventuelt koordinater, til flaggermus@nibio.no

rosenvik.jpg
Produksjon av flaggermuskasser ved Rosenvik AS i Orkland. Foto: Rosenvik AS

  

Christian pedersen med flaggermuskasse.jpg
Christian Pedersen med flaggermuskasse. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Det er observert 13 flaggermusarter i Norge. Noen av dem er så sjeldne at det er svært lite sannsynlig at man vil treffe på dem. Andre er derimot mer vanlige og kan lett observeres for de som er ute på rett tidspunkt.

De mest vanlige artene å treffe på er nordflaggermus, dvergflaggermus og brunlangøre (langøreflaggermus), som ofte har tilhold i hus. De fleste artene av flaggermus finnes i Sør-Norge nord til Trøndelag. Men nordflaggermus, den vanligste arten vi har, yngler helt nord til Troms. Det går også rykter om observasjoner i Pasvik, men det er ikke dokumentert - ennå.

Flaggermusene benytter ulike hulrom 

Flaggermus benytter ulike typer hulrom som dagtilholdssted i sommerhalvåret. Flere arter har tilhold i hule trær, men tilgangen på slike er minkende. Det er først og fremst gamle løvtrær som har naturlige hulrom egnet for flaggermus. Henger man opp en kasse i et område med mye flaggermus, er det mulig å bedre livsbetingelsene for disse pattedyrene, og i tillegg få et lite innblikk i deres levevis.

Ved å samle inn data vil man også bidra til å øke kunnskapen om de artene vi har i Norge. Vi kan kanskje hjelpe flaggermusene ved å henge opp flaggermuskasser - på samme måte som vi henger opp fuglekasser.

Slik gjør du:

  1. Ta gjerne noen kveldsturer for å se etter flaggermus i nærheten av der du vil henge opp kassen.
  2. Temperatur er viktig for flaggermus, og kassene må være malt svarte for å magasinere mest mulig varme gjennom dagen. 
  3. Skal man henge opp kassen på en bygning må man velge en vegg som har mye sollys. Velg en vegg mellom sørøst og sørvest, gjerne der det er kjent at det finnes flaggermus enten i bygget eller i området rundt.
  4. Det skal helst ikke være vegetasjon som skygger for kassen i løpet av dagen. 
  5. Heng kassen så høyt som mulig, men ikke slik at taket skygger for kassen. 
  6. Det må ikke være hindringer rett under kasseinngangen. 
  7. Den bør heller ikke henges nær hushjørner på grunn av mye vind og potensiell nedkjølingseffekt av kassen.
  8. Sett på den gule lappen med det unike nummeret på forsiden av kassen.
  9. Ta et bilde av hvordan kassen er hengt opp med nummeret på den gule lappen synlig. Husk å ha posisjonsdata påslått når du tar bildet, da følger de geografiske koordinatene med. Alternativt kan du hente ut koordinatene manuelt fra f.eks. NIBIOs karttjeneste kilden.nibio.no.
  10. Send bildet og evt. koordinater til: flaggermus@nibio.no

Ønsker du absolutt ikke å ha kassen hengende på en bygning kan den henges på stolper eller trær, men pass på at det er rikelig med sollys. Erfaringer fra USA indikerer at kasser som henger på stolper i åpent lende har større suksess. Både fordi de får mer eksponering for sol, men også fordi de kan være lettere å observere for flaggermusene og at de da sjekker dem ut. Men dette er noe usikkert.
 

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten