Organisk materiale

Organisk materiale Vestvågøy
Kart over organisk materiale i Vestvågøy. Kartet viser hvor det finnes jord med høyt innhold av organisk materiale og hvor det finnes organisk jord av ulik dybde. https://kilden.nibio.no

Kartet Organisk materiale viser innhold av organisk materiale for hver kartfigur.

 

Jordas innhold av organisk materiale

Innholdet av organisk materiale bedømmes i felt og er en av parameterne som inngår i jordsmonnkartleggingen. 

Klasser for innhold av organisk materiale
Klasse Forklaring
Dyp organisk jord Innhold av organisk materiale er over 34 % i hele dybden ned til 1 meter
Grunn organisk jord Innhold av organisk materiale er over 34 %. Den organiske jorda har en tykkelse på minimum 40 cm (60 cm hvis det organiske materialet er dårlig omdannet). Mineraljord innen 1 meter fra overflaten
Mineraljord med organisk overflatesjikt Innhold av organisk materiale i overflatesjiktet er over 34 %, men tykkelsen er mindre enn 40 cm
Mineraljord med humusrikt overflatesjikt

Innhold av organisk materiale er mellom 6 % og 34 %

Kombinasjon av organisk og mineraljord Arealet er sammensatt av én av de tre øverste klassene og klassen Annen mineraljord
Annen mineraljord Mineraljord med mindre enn 6 % organisk materiale i overflatesjiktet
 
 
Ved å klikke på en figur vil man se hvilken klasse for innhold av organisk materiale figuren tilhører.
 

Bruksområde

Innhold av organisk materiale er viktig for jordas bæreevne og vannleveranse. Organisk jord har dårlig bæreevne under våte forhold. Jordas vannlagringskapasitet øker med økende innhold av organisk materiale. Innhold av organisk materiale er en indikator på hvor motstandsdyktig jorda er for degradering og erosjon. Innhold av organisk materiale kan også ha betydning for valg av vekster på et areal.
 

Begrensninger

I to av klassene vises innhold av organisk materiale ned til 1 meters dybde (klassene Dyp organisk jord og Grunn organisk jord). For de andre klassene vises innhold av organisk materiale i overflatesjiktet. Flere jordtyper kan forekomme i en kartfigur. Klassen Kombinasjon av organisk jord og mineraljord beskriver innhold av organisk materiale for de to mest dominerende jordtypene i en kartfigur. For de andre klassene fremstilles kun innholdet av organisk materiale for den dominerende jordtypen i figuren, og jordtyper med annet innhold av organisk materiale kan forekomme. Det må tas hensyn til slike mulige variasjoner ved bruk av kartet.
 
.
KONTAKTPERSON
Tegnforklaring Organisk materiale.PNG
Jæren 2012 009.jpg
På Jæren har mye av jorda høyt innhold av organisk materiale. Foto: Hilde Olsen, NIBIO