Bruk av jordsmonnkart

Kunnskap om jord er en forutsetning dersom framtidens planlegging innenfor arealbruk, miljø og jordbruk skal være bærekraftig. På denne siden finner du både beskrivelser og eksempler på hvordan jordsmonnkart kan brukes i arealplanlegging, miljøplanlegging og driftsplanlegging.

Flytfoto_Stange_2016_kombi1
Foto:
Nye temakart og oppgradert database fra 31. mai, 2022

31. mai ble mange nye temakart fra det nasjonale jordkartleggingsprogrammet publisert. Jordsmonnbasen har vært under oppgradering og temakartene har vært gjenstand for en gjennomgang og en oppgradering, både i innhold og kartografi. Her kan du lese mer om endringene.

NIBIO produserer både jordsmonnkart og jordsmonnstatistikk og har en stor database med jordsmonndata som er åpen for alle. Hva kan all denne informasjonen brukes til og hvordan kan det gjøres i praksis?
NIBIO tilbyr mange ulike hjelpemidler for dem som trenger jordsmonndata i arbeidet sitt:
 
  • gratis skriftlig materiell
  • nyhetsbrev 
  • kurs om bruk av jordsmonnkart for kommune, fylkesmann og fylkeskommune (kurs kan også arrangeres for andre brukere)
  • oppfølging per telefon
  • foredrag og undervisning ved konferanser og samlinger
  • artikler i aktuelle tidsskrift

Tjenester

Bruk av jordsmonndata

NIBIO holder kurs og foredrag i hele landet på forespørsel. Jordsmonndata er et viktig hjelpemiddel i arealplanlegging, rådgivning, driftsplanlegging og forskning. NIBIOs kurs og foredrag vil øke kompetansen og gi kunnskap som legger grunnlaget for gode beslutninger.

Mer informasjon