Hopp til hovedinnholdet
Kurs brukerdialog i Spydeberg 2008

Kurs i bruk av jordsmonndata. Foto: Ragnhild Sperstad.

Bruk av jordsmonndata

NIBIO holder kurs og foredrag i hele landet på forespørsel. Jordsmonndata er et viktig hjelpemiddel i arealplanlegging, rådgivning, driftsplanlegging og forskning. NIBIOs kurs og foredrag vil øke kompetansen og gi kunnskap som legger grunnlaget for gode beslutninger.

Jordsmonndata er tilgjengelig for over halvparten av fulldyrka og overflatedyrka jord i Norge. Likevel er det fortsatt mange som vet lite om hvilken informasjon som er tilgjengelig, hva den kan brukes til og hvordan.

 

Aktuelle tema for kurs og foredrag

 
 • Gjennomgang av jordsmonndata på Kilden - fagområde jordsmonn
 • Bruk av jordsmonndata for arealplanlegging
 • Bruk av jordsmonndata i forbindelse med jordflytting
 • Bruk av jordsmonndata og verdsetting av jord
 • Bruk av jordsmonndata for arbeid med tilskuddsordninger
  - Drenering
  - Erosjon, avrenning og forurensing av vannveier
  - Flom
 • Vurdering av jordas karbonlagringsevne
 • Bruk av jordsmonndata i driftsplanlegging, f.eks. valg av leiejord, vekstvalg, markedsføring av lokalmat 
 • Dominerende hovedgrupper av jordsmonn, og hvilke egenskaper disse har
 • Jordsmonnets historie
 • Livet i jorda

 

Jordsmonndata gir blant annet svar på

 

 • Hvilket utbyggingsalternativ som tar mest areal av den beste jorda.
 • Hvor stor prosentdel av kommunens dyrka jord som har stor og svært stor erosjonsrisiko.
 • Hvor mange dekar dyrket jord som har naturlig grøftebehov eller er tørkeutsatt i din kommune, og hvor disse arealene finnes.
 • Hvilke arealer har store begrensninger for jordbruksdrift, og hva er årsaken.
 • Hvilke arealer har størst mulighet for økt karbonlagring.
 
Ta kontakt for avtale om kurs og foredrag. Innhold og varighet kan tilpasses brukernes bakgrunn og kompetansebehov. Etter ønske kan deler av undervisningen foregå ute i felt.

 

Pris: Gratis