Arealressursstatistikk

Statistikken gir samlet arealtall for arealklasser i AR5, samt for arealklasser, skog og snaumark i AR50.

Statistikken fungerer ikke for nye kommuner

Arealressursstatistikken fungerer dessverre ikke for nye kommuner enda. Vi jobber med saken.

01.01.2020 00:00

Mer om arealressursstatistikk
KONTAKTPERSON