AR5 feltkurs

Kursside_AMB
NIBIO tilbyr endagskurs i klassifisering av AR5 i felt, med noe teori, praktisk figurering samt utarbeiding av manuskart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestnes i Møre og Romsdal.
Foto: Gisle Buene

Vi må dessverre avlyse fysiske feltkurs i 2021. Som alternativ har vi satt opp tre nettbaserte kurs:

Tysdag 15. juni: Agder og Rogaland

Tysdag 22. juni: Innlandet

Torsdag 24. juni: Møre & Romsdal og Nordland

Dette er fylke som ikkje hadde kurs i fjor, og der det heller ikkje skal vere webinar om AR5 i mai.

Egna for:
Fagansvarleg innan landbruk og andre som skal jobbe med ajourføring av AR5 i kommunane.

Forkunnskapar:
Deltakarane må på førehand ha gjort seg kjent med innhaldet i «Opptak frå webinar om klassifisering av jordbruksareal i felt», sjå lenke på venstre side.

Der finn du også video frå feltbefaringer og andre nyttige verktøy for klassifisering av innmarksbeite. 

Innhald:
Kursa vert over ein halv dag, og vert basert dels på drøfting av bilder som deltakarane sender inn på førehand og dels på oppgåveløysing i grupper.

Dei som skal delta får eit meir detaljert program.

 

For sjølvstudium:

Sjå lenker på venstre side: video frå feltbefaringer, opptak frå webinar om klassifisering av jordbruksareal i felt, og andre nyttige verktøy for klassifisering av innmarksbeite.