AR5 feltkurs

Kursside_AMB
NIBIO tilbyr endagskurs i klassifisering av AR5 i felt, med noe teori, praktisk figurering samt utarbeiding av manuskart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestnes i Møre og Romsdal.
Foto: Gisle Buene
Nettbaserte feltkurs for tre fylker i år

Kursa vert arrangert som Teams-møte. Det starter med gjennomgang av teori.

Som alternativ til feltbefaring vil deltakarane få mulighet til å sende inn bilder frå areal som dei ønsker å få drøfta. Eit knippe bilder blir plukka ut for å diskutere klassifisering, samt demonstrere manuskart og redigering i kartprogram.

 

Viken:                                 4. juni, kl. 9-12

Vestland:                         11. juni, kl. 9-12

Troms og Finnmark:  18. juni, kl. 9-12 

 

Fylkesmannens landbruksavdeling vil sende ut invitasjon og program.

07.05.2020 00:00 — 26.06.2020 00:00

Tidspunkt:
I starten av vekstsesongen, helst før kommunen skal ut på synfaring (mai – juni). Kursa vert i utgangspunktet arrangert fylkesvis kvart 3. år.

Egna for:
Fagansvarleg innan landbruk og andre som skal jobbe med ajourføring av AR5.
 
Forkunnskapar:
Deltakaren må ha kjennskap til AR5 klassifikasjonssystem. Det kan ein få ved til dømes å lese vedlegga på sida "AR5 foredrag".

Kursmateriale:
Det meste av stoffet som vert gjennomgått på kurset er å finne i vedlegga på sida "Klassifikasjonssystem AR5".   
 
Sjå  også opptak frå webinar under Lenker på venstre side. 
 

Innhald:
Feltkurset har hovudvekt på klassifisering av AR5 i felt. Kurset starter med ein teoridel inne, og resten av kurset er utandørs. Det vert også lagt opp til ei øvingsoppgåve med tolking av ortofoto inne, med klassifisering av dei same areala i felt etterpå. Innhaldet i kvart enkelt kurs vert noko tilpassa etter lokale forhold og behov.

Tema:

  • Klassifisering av jordbruksareal etter arealtype og grunnforhold.
  • Gjennomgang av dei viktigaste urter og grasartar for klassifisering av innmarksbeite.
  • Korleis handtere jordbruksareal under gjengroing.
  • Korleis lage analogt manuskart.
  • Forholdet mellom kontinuerlig og periodisk ajourhold av AR5.
  • Samanheng og forskjell mellom AR5 og reglane i tilskotforvaltninga.
KONTAKTPERSON