AR5 feltkurs

AR5_feltkurs_Molde
Endagskurs i klassifisering av AR5 i felt, praktisk figurering og utarbeidelse av manuskart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Tom J. Kristiansen
Tidspunkt:
I vekstsesongen, fortrinnsvis før kommunen skal ut på befaringer (mai – juni). Kursene blir i utgangspunktet arrangert fylkesvis hvert 3. år.

Egnet for:
Fagansvarlig innenfor landbruk og saksbehandlere som skal ajourføre AR5 i kommunens eget kartverktøy.
 
Forkunnskaper:
Deltakeren må ha kjennskap til AR5 klassifikasjonssystem. Det kan gjøres ved selvstudium, se vedleggene på siden "AR5 foredrag".

Kursmateriale:
Mye av stoffet som vil bli gjennomgått på kurset finnes i vedleggene på siden "Klassifikasjonssystem AR5".

Innhold:
Kurs har hovedvekt på klassifisering av AR5 i felt. Kurset begynner med teoridel inne, og fortsetter deretter utendørs resten av dagen. Det blir også lagt opp til en øvingsoppgave med tolking av ortofoto inne, og klassifisering av de samme arealene i felt etterpå. Innholdet blir tilpasset noe etter lokale forhold og behov.

Tema:
  • Klassifisering av jordbruksarealer etter arealtype og grunnforhold.
  • De viktigste artene av beitegras og beitetålende urter.
  • Jordbruksareal under gjengroing.
  • Utarbeidelse av analogt manuskart.
  • Forholdet mellom kontinuerlig og periodisk ajourføring av AR5.
  • Sammenhengen og forskjellene mellom AR5-klassifikasjon og reglene i tilskuddsforvaltning.
KONTAKTPERSON