Hopp til hovedinnholdet

AR5 feltkurs

Feltkurs Vestland 2022_3 foto Gisle Buene

NIBIO tilbyr kurs i klassifisering av AR5 i felt, med noe teori, praktisk figurering samt utarbeiding av manuskart.

Kvinnherad i Vestland.
Foto: Gisle Buene

NIBIO arrangerer AR5 feltkurs kvart år i samarbeid med Statsforvaltaren. Plan for 2024, så langt: 

23. mai: Rogaland (Gjesdal)

29. mai: Agder (Grimstad)

13. juni: Østfold (Rakkestad)

19. juni: Nordland (Hemnes)

29. august: Trøndelag (Midtre Gauldal)

 

Invitasjon blir sendt ut av Statsforvaltaren, og påmelding skjer via Statsforvaltaren i gjeldande fylke. Det er mulig å bli med på kurs sjølv om det ikkje blir arrangert i ditt fylke. Ta i så fall kontakt med Statsforvaltaren for påmelding.

Av praktiske omsyn må vi avgrense talet på deltakarar pr. kurs til om lag 30 personar.

Deltakarane må ha kjennskap til AR5 klassifikasjonssystem. Gjennomgang av teori vil skje via Teams som eit felles webinar i forkant av feltkursa. Webinaret blir torsdag 16. mai kl. 9-11. For dei som ikkje har høve til å delta denne dagen, vil vi legge ut opptak. Statsforvaltar vil sende invitasjon og program til dei som er påmeldt.

Egna for:

Fagansvarleg innan landbruk og andre som skal jobbe med ajourføring av AR5 i kommunane.

Innhald:

Feltkurset har hovudvekt på klassifisering av AR5 i felt. Innhaldet i kvart enkelt kurs blir tilpassa lokale forhold og behov.