Hopp til hovedinnholdet

AR5 feltkurs

Feltkurs Vestland 2022_3 foto Gisle Buene

NIBIO tilbyr kurs i klassifisering av AR5 i felt, med noe teori, praktisk figurering samt utarbeiding av manuskart.

Kvinnherad i Vestland.
Foto: Gisle Buene

NIBIO arrangerer AR5 feltkurs i samarbeid med Statsforvaltaren. Planlegging av kurs i 2023 vil skje i løpet av fyrste tertial, og kursa vil bli gjennomført i mai/juni.

Vi fekk gode tilbakemeldingar på kursa for 2022, så vi vidarefører opplegget i 2023. Det betyr at sjølve feltkurset foregår utandørs, og at gjennomgang av teori skjer via i eit felles webinar i forkant av feltkursa.

Egna for:

Fagansvarleg innan landbruk og andre som skal jobbe med ajourføring av AR5 i kommunane.

Innhald:

Feltkurset har hovudvekt på klassifisering av AR5 i felt. Innhaldet i kvart enkelt kurs blir tilpassa lokale forhold og behov.