Hopp til hovedinnholdet

AR5 feltkurs

Feltkurs Vestland 2022_3 foto Gisle Buene

NIBIO tilbyr kurs i klassifisering av AR5 i felt, med noe teori, praktisk figurering samt utarbeiding av manuskart.

Kvinnherad i Vestland.
Foto: Gisle Buene

NIBIO arrangerer AR5 feltkurs i juni kvart år i samarbeid med Statsforvaltaren. 

Deltakarane må ha kjennskap til AR5 klassifikasjonssystem. Gjennomgang av teori vil skje via Teams som eit felles webinar i forkant av feltkursa. Invitasjon blir sendt ut av Statsforvaltaren, og påmelding skjer via Statsforvaltaren i gjeldande fylke.

Meir informasjon kjem våren 2024.

Egna for:

Fagansvarleg innan landbruk og andre som skal jobbe med ajourføring av AR5 i kommunane.

Innhald:

Feltkurset har hovudvekt på klassifisering av AR5 i felt. Innhaldet i kvart enkelt kurs blir tilpassa lokale forhold og behov.