Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

ef-20120812-142429

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

ECRUSLI: Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker


Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er en ugrasart som er et økende problem i Norge. Ugresset har spredd seg de seinere årene fra områder nær Oslofjorden og har etablert fra Aust-Agder i sør til Hedmark i nord. Godt tilpassa biotyper i Østfold og Vestfold konkurrerer i dag godt i vårkorn og kan gi store avlingstap. Avlingstapet i mindre konkurransedyktige kulturer som grønnsaker vil være mye høyere enn i korn. Rådgivere og bønder hevder at de har problemer med å kontrollere hønsehirse selv med effektive plantevernmidler tilgjengelige. I motsetning til Norge, er hønsehirse ikke ansett som et stort problem i vårkorn i andre nordiske land.

INAKTIV Sist oppdatert: 24.03.2021
Slutt: des 2020
Start: mars 2017
Project image
Bladsjukdommer i norsk hvete


Vi har sett en alarmerende skift i balansen av sopp patogene i de siste 3 årene. Bladsjukdommer kan redusere hveteavlinger betydelig. Soppsjukdommer på hveteblader inkluderer hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk, mjøldogg, og i de siste årene, gulrust. Vi har dokumentert at hveteaksprikk har vært den dominerende arten på hveteblader fra 2005 til 2014, men vi vet fra andre europeiske land at dominerende sopparter kan skifte raskt over tid. Hveteaksprikk har forsvunnet fra Sverige, Danmark, Tyskland og Stortbritania i løpet av de siste 20 år og ble erstattet av hvetebladprikk. Ulike sopper behøver ulike tiltak.  Med hensyn til optimal bruk av plantevernmidler og resistensforedling er det avgjørende å vite hvilke sopparter vi har og hvilke arter vi kan forvente i framtiden. Vi ønsker å gjennomføre en systematisk kartlegging av de ulike sopparter på høst- og vårhveteblader over to år. Samtidig skal vi sammenstille ulike dyrkningsfaktorer som jordtype, hvetesort, jordarbeiding og næringsstoffnivå av planter fra de samme åkrene for å bestemme mulige faktorer som kan påvirke hvilke bladsjukdommer vi kan forvente i framtidig hvetedyrking. Basert på resultatene skal vi utvikle anbefalinger for optimale dyrkningsstrategier for ulike områder.

INAKTIV Sist oppdatert: 01.11.2018
Slutt: des 2018
Start: jan 2017