Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Nye mulighetsrom for planteproduksjon i kornområdene:utprøving av nye arter som er aktuelle i et økt plantebasert kosthold.

Små soya planter, NIBIO Apelsvoll Foto: Chloé Grieu
Aktiv SIST OPPDATERT: 27.10.2021
Slutt: mars 2023
Start: apr 2021

Etterspørsel etter planteprodukter som kan brukes til humankonsum øker. Vekstsesongen blir lengre, og det kan gi muligheter for å dyrke arter som krever en lengre vekstsesong enn de artene vi vanligvis dyrker i dag. Disse artene kan i tillegg gi økt verdiskaping lokalt gjennom produksjon og eventuelt foredling av nye produkter og medvirke til et bedre vekstskifte som gir en mer bærekraftig kornproduksjon. Et allsidig vekstskifte er en av de viktigste integrert planteverntiltak for å redusere bruken av plantevernmidler. Det er derfor behov for å innhente mer grunnleggende kunnskap om disse «nye» vekstene.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.04.2021 - 31.03.2023
Prosjektleder Chloé Grieu
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Korn og frøvekster
Totalt budsjett 600000
Finansieringskilde Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

En skal gjennom ulike samarbeidspartnere skaffe til veie tidlige sorter av de aktuelle artene og øke kunnskapen om etablering og dyrking av disse under norske forhold. Vi vil spesielt ha fokus på den fenologiske utviklingen i norsk klima, med mål om å finne sorter som har en veksttid og vekstrytme som egner seg til dyrking under våre forhold.

Hovedmål: Utprøving av nye arter på kornarealene som er aktuelle i et økt plantebasert kosthold

Delmål 1: Utrede dyrking av quinoa, bokhvete, søtlupin, soyabønner, kikerter og linser under norske forhold

Delmål 2: Vurdere potensialet for dyrking av disse ulike vårsådde vekstene som gir muligheter for utvikling av nye produkter til et mer plantebasert kosthold