Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Project image
Innovative løsninger for økt lønnsomhet i grøntnæringa - TEKNOBÆR


De to største utfordringene norsk grøntnæring står ovenfor, er høye arbeidskostnader og stabilt høye avlinger av god kvalitet. Det skjer en rask teknologisk utvikling i og rundt landbruket. Bruk av avansert teknologi, inkludert robotisering til for eksempel behovsprøvd gjødsling, vanning og plantevern og ved innhøsting er ikke lengre framtiden, det er på full fart inn i internasjonalt landbruk.

INAKTIV Sist oppdatert: 09.12.2022
Slutt: des 2020
Start: jan 2017
Project image
Conservation and breeding potential of native fruits in the Czech Republic and Norway - NATFRUIT


Fruits are irreplaceable part of human diet with compounds beneficial for human health. Native fruits are even more important, since they represent germplasm for future, treasury of genes, a range of bioactive compounds, antioxidant capacity, metabolomic pattern and other traits desirable for breeding in the environment and climate changing and for healthy food.

INAKTIV Sist oppdatert: 18.11.2020
Slutt: apr 2017
Start: mai 2015