Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

BioFresh: Bioøkonomisk produksjon av norske veksthusgrønnsaker

INAKTIV SIST OPPDATERT: 22.04.2020
Slutt: des 2020
Start: jan 2016

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker viktigheten av frukt og grønt, mens Norge ligger på jumboplassen i forbruk av ferske grønnsaker. Samtidig er mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket. 

Eksternt prosjektnettsted BioFresh prosjektnettside
Start- og sluttdato 01.01.2016 - 31.12.2020
Prosjektleder Michel Verheul
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Frukt og grønt

Norske veksthusprodusenter oppnår høyeste avlinger i verden med produkter av god kvalitet. Men veksthusproduksjon er intensiv og kostbart og krever energi. Ny teknologisk utvikling gjør det mulig å redusere bruk av energi med over 75 prosent. Et veksthus er en solfanger som mottar mer energi enn den brukes i løpet av et år. Norske veksthusgrønnsaker i lukkede systemer er fremtiden.

Hovedmål med prosjektet er å:

  • Øke kunnskap om bærekraftige, lukkede produksjonssystemer i veksthus
  • Forbedre matsikkerheten.
  • Intensivere produksjonene, øke lønnsomheten og redusere klimabelastning.
  • Stimulere konsumet av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet.

I prosjektet, skal moderne tekniske hjelpemidler for overvåkning av plantevekst og styring av veksthusklima testes i et nytt veksthus på Særheim. Vi vil teste effekter av ulike energioptimaliserende tiltak, og bygge et system til resirkulering av organiske næringsstoffer. Grønnsakene skal kvalitetstestes bl.a. i kantiner. Resultatene brukes til å beregne både lønnsomhet og bærekraft av framtidas veksthusproduksjon.