Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

erfl-20200827-122223 (2)

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Plantevernmiddelrester i organiske gjødselvarer


På oppdrag for Mattilsynet undersøker NIBIO forekomst av plantevernmiddelrester i organiske gjødselvarer på markedet i Norge i 2023. Undersøkelsene omfatter både norskproduserte og importerte vareslag og omfatter prøver av organisk gjødsel, organisk-mineralsk gjødsel, organiske jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier, inkludert kompostjord. Undersøkelsene skal bidra til å fremskaffe kunnskap om nivåer av plantevernmiddelrester i gjødselvarer generelt, og innhold av ugrasmidler i gruppen pyralider (klopyralid, aminopyralid) spesielt. Formålet er å sikre at organiske gjødselvarer på markedet i Norge ikke inneholder plantevernmiddelrester i nivåer som er skadelig for de plantevekstene produktene er markedsført for.

Aktiv Sist oppdatert: 26.05.2023
Slutt: apr 2024
Start: jan 2023
IMG_20220516_103457

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

PresiHøstkorn: Redusert forbruk av ugrasmidler i korn - skadeterskler for presisjonssprøyting i høstkorn


Ugras er svært ofte flekkvis fordelt i åkeren. Korn er en konkurransesterk kultur og tåler en god del frøugras før det får negative konsekvenser. Det vil si at det eksisterer skadeterskler som angir hvor i åkeren ugrastiltak er nødvendig. Presisjonssprøyting (automatisk sensor-basert flekksprøyting) er å ta hensyn til den flekkvise utbredelsen av ugraset i åkeren. Dette vil redusere forbruket av ugrasmiddel betydelig i forhold til vanlig praksis (breisprøyting). På sikt forventes presisjonssprøyting å redusere forbruket av frøugrasmiddel med minst 50 %.

Aktiv Sist oppdatert: 17.03.2023
Slutt: feb 2024
Start: mars 2020